Tilbud om skoleplass på videregående skoler

Elever går mot skolebygning
Husk å svare på skoleplassen via www.vigo.no innen 23. juli. Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

08.07.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Nå er hovedinntaket til videregående skoler i Vestfold og Telemark for neste skoleår klart, og 94 % av søkerne har fått tilbud om skoleplass. Formidling av læreplass i bedrifter er også godt i gang.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har i dag sendt ut SMS til søkerne som har fått tilbud om plass eller ventelisteplass ved videregående skoler til høsten.

Frist for å svare via www.vigo.no er 23. juli.

Dette er nøkkeltallene:

 • Ved søknadsfristen 1. mars, var det totalt 15 273 søkere til videregående skole.
 • I juli-inntaket har totalt 15 192 vært med å konkurrere om plass, og 14 315 søkere har fått tilbud om plass. Det vil si at 94 % har fått et tilbud.
 • 240 søkere fra andre fylker har fått plass etter gjesteavtale.
 • 12 920 av 14 315 har fått innfridd sitt førsteønske, det vil si 90 %.
 • På Vg1-nivå, har 85 % av søkerne fått innfridd sitt første ønske.
 • 367 søkere med ungdomsrett står på venteliste etter juli-inntaket. Disse søkerne vil få et tilbud om skoleplass i august.
 • Under ligger en oversikt over hovedinntaket per videregående skole.

Svar på skoleplassen innen 23. juli!

For å svare på skoleplassen på www.vigo.no, trenger søkerne MinID. MinID ble også brukt i forbindelse med søkingen. 

Trenger du hjelp med MinID? Ta kontakt med brukerstøtte på telefon 800 30 300 eller minid@difi.no

Tilbud om skoleplass i august 

Siste inntak er 3. august, og alle som har ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass i løpet av august. 

Søkere med voksenrett er med i inntaket i august. Deretter konkurrerer søkere fra andre fylker om ledige skoleplasser i Vestfold og Telemark. 

LES OGSÅ: Søkertallene for neste skoleår er klare 

Lærlinger og lærekandidater 

Det er mange søkere til læreplass i bedrift som allerede er registrert med lære- eller opplæringskontrakt per 8. juli, og enda flere har kontakt med bedrifter og opplæringskontor om å få læreplass (bli formidlet til læreplass). 

Formidlingen av søkere til ledige læreplasser pågår fra mars til november. Både opplæringskontorene, lærebedrifter, skolene og fag- og yrkesopplæringsseksjonen jobber aktivt for å at flere skal få læreplass.

Dette er status per 8. juli 2021: 

 • Totalt har 1 292 av 2 233 søkere fra vårt eget fylke fått læreplass eller opplæringsplass. Av disse har 55 av 122 søkere til plass som lærekandidat fått opplæringsplass. 
 • De som har fått læreplass som lærlinger, fordeler seg slik: 1051 av 1715 med ungdomsrett, 70 av 201 med voksenrett, 8 av 15 med fullføringsrett og 108 av 180 uten rett.
 • 77 av søkerne nevnt over har fått læreplass i annet fylke, og 75 av disse fra gruppen med ungdomsrett.
 • I tillegg til 2 233 søkere fra eget fylke, er det 168 søkere fra andre fylker. Av disse har 61 fått plass i bedrifter i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fordeling per utdanningsprogram

Tabellen viser antall søkere til opplæring i bedrift fra eget fylke, fordelt på utdanningsprogram:

Utdanningsprogram Søkere totalt Antall fått plass %-andel fått plass
Totalt 2 233 1 292 57,9 %
Bygg- og anleggsteknikk 434 263 60,6 %
Teknologi- og industrifag 424 267 63,0 %
Helse- og oppvekstfag 473 278 58,8 %
Elektro og datateknologi 333 190 57,1 %
Service og samferdsel 320 152 47,5 %
Restaurant- og matfag 135 80 59,3 %
Design og håndverk 57 26 45,6 %
Naturbruk 57 36 63,2 %

Flere bransjer trenger læreplasser

Det er 702 søkere fra eget fylke med rett (ungdomsrett, voksenrett eller fullføringsrett) og som har læreplass på 1. ønske, som fortsatt ønsker læreplass. For flere av disse jobbes det allerede med å inngå lærekontrakt.

– Bransjene melder om ledige læreplasser, så vi regner med at mange flere får læreplasser i løpet av sommeren og tidlig høst, sier Kristina Rabe, seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring. 

– Arbeidslivet som henter lærlinger fra utdanningsprogrammene restaurant- og matfag, bygg- og anleggsteknikk, og teknologi og industrifagene, er de som i særlig grad sier de trenger flere lærlinger, så vi tror på en økning i tallene på formidlet til læreplass, sier Rabe.

Vær aktive og tilgjengelige

Vestfold og Telemark fylkeskommune sender søknadene til søkere fra eget fylke til de lærebedriftene og opplæringskontorene som er registrert og godkjent hos fylkeskommunen. 

Alle søkere til læreplass oppfordres til å være aktive og være tilgjengelig på telefon og e-post, slik at de er mulig å nå for bedrifter og opplæringskontor på jakt etter lærlinger og lærekandidater. 

Bedrifter som ønsker å ta inn lærling eller lærekandidat, kan finne informasjon om dette på fylkeskommunens nettsider eller ta kontakt på e-post: fagopplaring@vtfk.no

Oversikt over inntaket per videregående skole

Under finner du lenke til detaljene rundt hovedopptaket 8. juli 2021, fordelt på de 21 videregeånde skolene i Vestfold og Telemark.

Bamble videregående skole
Bø videregåande skule
Færder videregående skole
Greveskogen videregående skole
Hjalmar Johansen videregående skole
Holmestrand videregående skole
Horten videregående skole
Kragerø videregående skole
Melsom videregående skole
Nome videregående skole
Notodden videregående skole
Nøtterøy videregående skole
Porsgrunn videregående skole
Re videregående skole
Rjukan videregående skole
Sande videregående skole
Sandefjord videregående skole
Skien videregående skole
Skogmo videregående skole
Thor Heyerdahl videregående skole
Vest-Telemark videregåande skule