Første konkurranse om drift og vedlikehold av veiene

Den første konkurransen om få drifte og vedlikeholde fylkesveiene i det nye fylket, er i gang. Direktør for Samferdsel, miljø og mobilitet,  Gunnar Berg Treidene (t.h) og leder for Seksjon for drift og vedlikehold, Trond Haugstad. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Publisert:

11.02.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

For første gang lyser Vestfold og Telemark fylkeskommune ut en kontrakt for drift og vedlikehold av veiene i fylket.

Fylkeskommunen overtok administrasjonen av fylkesvegene ved årsskiftet, derfor gjelder den nye kontrakten kun for fylkesveiene. Kontrakten er for tre år. Interessen har vært svært stor for kontrakten.  På tilbudskonferansen som ble holdt i Skien sist uke, var mange større entreprenører til stede.

Lavere risikoprofil

- Kontrakten er bygd på kontraktene som har vært brukt i Statens vegvesen, men vi har endret en del for å få en lavere risikoprofil både for entreprenøren og for veieier, sier Gunnar Berg Treidene som er direktør for sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet.

Samferdselsdirektøren er oppriktig glad for den store interessen som entreprenørene har vist. Kontraktsområdet er for kommunene Kragerø, Bamble, Porsgrunn og Drangedal kommuner.  Til sammen er det 287 kilometer med fylkesveier som blant annet skal brøytes og strøs om vinteren.  Entreprenøren som får kontrakten, vil også ha oppsynet med veiene. I tillegg er det også 53 kilometer med gang- og sykkelveier.

Bilde av deltagerne på tilbudskonferansen.

Riktig kvalitet

Veiene i kontraktsområdet har veldig ulik trafikkbelastning., Årsdøgntrafikken varierer fra knappe 100 biler i døgnet til godt over 16 000 biler i gjennomsnitt.  Tre-års perioden starter i september i år, men det er også lagt inn opsjon om å forlenge kontrakten med ett år.

- Neste år vil vi gå ut med fire nye kontrakter for drift og vedlikehold av veiene i fylket vårt.   Disse fire er Grenland, Rjukan, Vestfold nord og Vestfold syd. I tillegg slår vi sammen elektro- og veilyskontraktene i gamle Vestfold, til en kontrakt.   De tilsvarende seks kontraktene i dag, representerer en verdi på nærmere en halv milliard kroner.  Når vi nå skal begynne å jobbe med disse kontraktene, ønsker vi å ha med innspill fra bransjen slik at vi kan få kontraktene best mulig, fortsetter samferdselsdirektøren.

Målet er å få riktig kvalitet til best mulig pris, men det er også et mål at kontraktene skal være slik at entreprenørene ikke taper på dem. Fristen for å gi tilbud er 26. februar.