Første møte i partnerskapet

På grunn av korona måtte møtet i partnerskapet gjennomføres digitalt Foto: Linda Lomeland

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

20.11.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Onsdag 18. november var det første møte i partnerskapet Bærekraftige Vestfold og Telemark.

Temaet på møtet var karbonfangst og lagring, med utgangspunkt i regjeringens forslag om å realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen var vert for møtet og innleder.

-Det å klare å utnytte denne gode beslutningen fra regjeringen, der har vi definert rollen vår som koblingsboks for å få alle gode krefter til å jobbe sammen, sa Riis Johansen.

Derfor har fylkeskommunen i etterkant av regjeringens forslag om å legge Langskip til Brevik startet opp et såkalt ringvirkningsprosjekt for karbonfangst. Det handler om å utnytte alle de gode effektene et så stort prosjekt som Langskip kan ha i regionen for næringsutvikling, verdiskapning og arbeidsplasser.

Største satsingen på klimateknologi

Statssekretær Tony Tiller i Olje- og energidepartmentet var invitert til møtet for å fortelle om Langskip og hvorfor regjeringen ønsker å fullfinansiere Norcem sin løsning for karbonfangst i Brevik. Han fortalte at dette ville være den største satsingen på klimateknologi i Norgeshistorien.

-Dere kan være stolt av både Norcem og hele det industrielle miljøet i regionen, sa Tiller.

Fra presentasjonen til statssekretær Tony Tiller
Fra presentasjonen til statssekretær Tony Tiller

Langskip kan ha positive ringvirkninger for regionen

Etter den politiske innledningen fikk ulike bedrifter og organisasjoner fortelle om hva Langskip ville bety for dem, og hvordan de kunne bidra i ringvirkningsprosjektet fylkeskommunen har satt i gang.

Først ut var naturlig nok Norcem ved Per Brevik. Han fortalte at dette er et prosjekt som har utviklet seg over 10-15 år. En av grunnene til at Norcem har satset på dette prosjektet er at sementindustrien står for mellom 6-8 prosent av det totale utslippet av CO2 på verdensbasis.

-Vi er en versting og har et ansvar for å bidra. Noen må løpe foran og vise vei, sa Brevik.

Han fortalte at de begynner å få de ulike delene av prosjektet på plass slik at de kan begynne å bygge anlegget for karbonfangst 2. januar. Forutsatt at Stortinget gir sin tilslutning til Langskip.

Terje Tønnesen fra Nav forklarte at for denne regionen vil Langskip også være et sysselsettingstiltak, særlig hvis lokale underleverandører fikk kontrakter i utbyggingsfasen til Langskip. Han poengterte den tette koblingen som er mellom økt verdiskaping og reduksjon i utenforskap, og pekte på at riktig kompetanse er nøkkelen til å lykkes med denne utviklingen.

Lars Erik Øi fra Universitet i Sørøst-Norge la vekt på at CO2-fangst globalt er helt nødvendig hvis man skal nå togradersmålet. Det betyr at man skal begrense oppvarmingen på jorden til to grader i år 2100. Man sammenligner da med det gjennomsnittlige temperaturnivået på jorden i førindustriell tid.

I tillegg var Langskip også en mulighet til å utvikle teknologi som også kunne selges i resten av verden, fortalte Øi.

Tre stolper

Terje Riis-Johansen oppsummerte møtet med at det var tre hovedinnganger eller "stolper" til temaene i møtet:

- det var det statlige engasjementet

- den industrielle stolpen, hvor Norcem og industrien i regionen allerede er i gang

- Den tredje stolpen er ringvirkningene til Langskip

Den siste inngangen skal blant annet fylkeskommunen bidra til gjennom sitt ringvirkningsprosjekt for karbonfangst.

-Dette er bare en liten begynnelse på en veldig spennende ferd. Vi skal nå jobbe med å se hva mer kan vi få ut av dette utover regjeringens beslutning, oppsummerte fylkesordfører Terje Riis-Johansen.


Emneord:

Klima og miljø