Første møter i nye hovedutvalg

Bilde av de to hovedutvalgslederne
Fra venstre: Mette Kalve (Ap), leder av hovedutvalg Vestfold, og Tone Berge Hansen (Ap), leder av hovedutvalg Telemark. Foto: Kristine Mellefoss / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

19.04.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Hovedutvalg Vestfold og hovedutvalg Telemark har sine første møter denne uka.

Sakskartet er det samme for begge hovedutvalgene, og disse sakene er til behandling: 

  • Bygge nye fylkeskommuner – partssammensatt utvalg
  • Møteplan 2022 – for hovedutvalg Vestfold og hovedutvalg Telemark
  • Tilpasning av reglementer for nye hovedutvalg

Det blir dessuten informasjon om delingsarbeidet, organisering og milepæler i prosjektet. Det blir også lagt opp til en muntlig drøfting om utvalgets arbeid.

Begge møtene avholdes torsdag 21.april kl. 08.30, på fylkeshuset i Tønsberg og fylkeshuset i Skien. 

Her er sakspapirene til hovedutvalg Telemark og til hovedutvalg Vestfold.

Medlemmer i nye hovedutvalg

Hvert av hovedutvalgene har 22 medlemmer, med representanter fra partiene i fylkestinget. 

Hvert av hovedutvalgene skal forelegges alle saker som berører etableringen av fylkeskommunene fram til opprettelsen. Hovedutvalgene skal innstille til fylkestinget i disse sakene. 

Delegert myndighet innarbeides i delegasjonsreglementet for Vestfold og Telemark fylkeskommune.