Førstegangsvelgere om valget: − Viktig med unge politikere

Anders Palmer Holmen står ved valgurne og skal til å legge i sin stemmeseddel.
Lærling Anders Palmer Holmen (21) har hatt ansvar for å gjennomføre en storstilt undersøkelse blant førstegangsvelgere i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Rundt 1000 har svart på den anonyme undersøkelsen. Foto: Christian Brekke

Publisert:

06.09.2023

Oppdatert:

06.09.2023 kl.14.46

Hver fjerde førstegangsvelger ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark vet ikke forskjell på kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hele 55 prosent vet ikke at de skal trekke to stemmesedler ved valget. 72 prosent av de spurte mente det var viktig at politiske kandidater representerer egen aldersgruppe.

Disse funnene kommer fram i en spørreundersøkelse i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune som har undersøkt kunnskap og engasjement rundt valg av representanter til kommunestyrene og fylkesting. Rundt 1000 elever ved de videregående skolene deltok i undersøkelsen.

Lærling viser vei

Den anonyme undersøkelsen ble gjennomført ved alle videregående skoler i fylket i august og hadde som formål både å informere om valget, men også å lodde stemningen blant unge som fyller 18 år og med det er stemmeberettiget ved årets valg. 

− Det har vært interessant og spennende å jobbe med denne undersøkelsen. I stor grad speiler den min egen situasjon; jeg har vært usikker på om jeg skal stemme eller ikke. Men gjennom arbeidet med undersøkelsen har jeg sett hvor viktig det er å stemme. Bare på den måten kan jeg være med på å påvirke viktige politiske vedtak som berører min egen aldersgruppe og også andre, sier Anders Palmer Holmen (21). 

Anders er lærling i Vestfold og Telemark fylkeskommune og har sammen med skolene gjennomført undersøkelsen blant elever i Vg2 og Vg3. Anders er en av 55 lærlinger på kontrakt i fylkeskommunen.

Les også om Maria Wangberg (18) som er helt klar på at hun stemmer ved både kommunestyre- og fylkestingsvalget i år. 

For lite informasjon påvirker

Ni av 10 av de spurte visste at de kan stemme ved årets valg så lenge de fyller 18 år i år. Men i underkant av halvparten mente at for lite informasjon om valget ville kunne påvirke deres beslutning om å stemme. 

En firedel påpekte i undersøkelsen at «partienes saker ikke var relevante» og dermed påvirket dem i å stemme. 40 prosent av de spurte mente at deres stemme ikke hadde betydning for valgresultatet.

Sosiale medier på topp

Omtrent halvparten av de spurte sa at de ble informert om valget og politikerne gjennom sosiale medier. Den nest største informasjonskanalen for de unge er informasjonsskjermene på skolene. Hele 28 prosent oppga at de ønsket å bli informert gjennom disse.

Tradisjonelle aviser og nettsteder sto bare for 13 prosent av informasjonstilgangen.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har annonsert i sosiale medier og på busser, tannklinikker og skoler i hele regionen, samt kjørt en fireukers informasjonskampanje på kinoer i Vestfold og Telemark. 

Viktig lyttepost

Halvparten av de spurte sa at de ville stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, og halvparten vet hvor de skal stemme. 

Kommunikasjonsleder Harald Haave påpeker at hensikten med undersøkelsen har vært todelt. 

− Gjennom et godt samarbeid med opplæringssektoren i Vestfold og Telemark har vi forsøkt å bidra med mest mulig relevant informasjon om valget, men samtidig skaffet tilveie nyttig informasjon om en ung velgergruppe. De er en nyttig lyttepost for både politikere og administrasjon. Godt valg, avslutter Haave.

Fylkestingsvalg

  • Valgdeltakelsen ved fylkestingsvalg har siden 1975 ligget noen prosentpoeng lavere enn deltakelsen ved kommunevalg. 

  • Valgdeltakelsen på landsbasis i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019:  
    18-19 år: 58,3 prosent 
    20-24 år: 47,0 prosent 

  • Les mer på Ung velger 2023