Frivillige organisasjoner ønsker mer samarbeid med fylkeskommunen

Flere barn i blå og hvite fotballdrakter fører ball mellom kjegler mens en voksen kledt i svarte treningsklær gir instruksjoner.
Jente med treningsklær Foto: pixdeluxe

Av:

Erling Servoll

Publisert:

02.11.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

De aller fleste ungdommer i fylket deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Voksne deltar mest i frivillig arbeid når de er i 40-åra og har unger som er med på fritidsaktiviteter, og deretter når de pensjonerer seg.

Ny rapport ser på hva som kjennetegner frivillig sektor i fylket. Her ser vi blant annet på hvordan deltakelsen blant unge og voksne utvikler seg gjennom livsfasene. Frivilligheten står sterkt i Norge, selv om frivillige aktiviteter fikk en knekk med koronapandemien. Fram mot pandemien var det en vekst i frivillig deltakelse nasjonalt og SSBs befolkningsundersøkelse i 2018 viste at 63 % hadde vært med på frivillig arbeid de foregående 12 månedene. Det er det høyeste tallet siden undersøkelsen starta i 1998.

Fylkeskommunen har i en egen undersøkelse spurt om hvordan regionale frivillige aktører vurderer sin egen situasjon og samarbeidet med andre, og hvilke behov og ønsker de har. Organisasjonene synes det er vanskelig å få folk til å påta seg verv og er ellers middels fornøyde med rekruttering av medlemmer og få folk til å jobbe dugnad. De er også middels fornøyd med samarbeidet og kontakten med fylkeskommunen, og svarer at de ønsker mer samarbeid og kontakt. Samarbeidet er best med egne medlemsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner.

Du kan lese hele rapporten om frivillighet her. Der står det også mer om hvilke områder organisasjonene ønsker å øke sin kompetanse på og hvordan de opplever muligheten til demokratisk deltakelse.

Les mer

Om fylkeskommunens arbeid med frivillighet.

Om frivillighet under Kunnskap om regionen.

Les rapporten her:


Emneord:

Frivillighet