Frodeåstunnelen trenger omfattende utbedringer

Kollega i verneutstyr fortar visuell kontroll av tunnelportalene i Frodeåstunnelen på kilensiden.
Tunnelportalene følges nøye av drift og vedlikeholdsavdelingen i fylkeskommunen. Foto: Freddy S. Fagerheim

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

28.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Det er selve portalen ved Kilen på østsiden av Frodeåsen som er i bevegelse og tidligere utbedringer har ikke vært av tilstrekkelig omfang for å håndtere de krevende grunnforholdene ved tunnelutløpet.

Grunnforholdene ved tunnelens utgang er svært krevende og tidligere reparasjoner har ikke vært tilstrekkelig for å hindre at deler av betongkulverten fortsatt beveger seg. 

Fylkeskommunen følger utviklingen i området tett, og kontrollene viser at det er varierende bevegelser i grunnen som igjen påvirker tunnelportalene våre. 

Omfattende rapport

Fylkeskommunen har over tid hatt eksperter fra blant Statens vegvesen involvert i kartleggingen av hva som skjer i grunnen. De har laget en geoteknisk rapport som har vært et viktig grunnlag for utarbeidelse av forbedringstiltakene som nå er foreslått av det islandske konsulentskapet EFLA.

Deres rapport sier noe om hva som skjer, hva som bør gjøres og ikke minst hva det vil koste. 

Noe av årsaken til at dette er et komplisert område er at det finnes både leire og kvikkleire i grunnen, i tillegg til at tidligere søppelsynder ligger lagret under overflata. Rapporten anslår at arbeidene vil koste et sted mellom 40 - 50 millioner kroner og at den største delen av arbeidet er å bytte ut og flytte på masser.

Ca. 45 millioner er det anslått å koste pr. mars 2022. og ca. 30 millioner av det går med til å erstatte sprengsteinsmasser med EPS-blokker.   

Dårlig tid

Hovedutvalget for samferdsel ble orientert om situasjon under sitt møte 1. juni og du kan se hele presentasjonen til teamleder på bruvedlikehold i fylkeskommunen, Ståle Singstad.

Se opptak av presentasjonen her: 

Han forteller at det er trygt å bruke tunnelen og portalen foreløpig, men at det haster å gjøre tiltak fordi det vil koste enda mer å vente lenger og at det er store påkjenninger på dagens konstruksjoner. Utbedringsarbeidet bør gjøres i løpet av 2023-24 for å unngå enda større kostander.