Full fart fra start

Kontrakten for fv. 359 Kaste-Stoadalen ble signert av Gunnar Berg Trediene og daglig leder Jo Breivegen i Hovden hytteservice.
Samferdselsdirektør Gunnar Berg Treidene og daglig leder Jo Breivegen skrev denne uken under på kontrakten om å bygge fylkesvei 359 mellom Kaste og Stoadalen i Nome kommune. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

14.03.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Full fart fra første øyeblikk. Straks kontrakten ble signert, gøyv entreprenøren løs på oppgaven med å bygge Fv. 359 Kaste-Stoadalen.

Det finnes ingen tid å miste, veien hit har vært lang. Det er Hovden hytteservice som har fått kontrakten som er en totalenetreprise. Det betyr at entreprenøren skal lage byggetegninger før byggingen kan begynne. 

God stemning


- Vi er veldig, veldig glade for at vi endelig kan begynne. Vi er også glade for at politikerne har vært enige om at dette er et bra prosjekt, sier prosjektleder Anne Refsdal i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  Det er hun som skal lede prosjektet og sørge for at veien skal stå ferdig til 1. september 2025.
Hun er også glade for at det er et firma med lokal forankring som skal stå for byggingen. Hovden hytteservice har stått for byggingen av flere markante veiprosjekter i Telemark for Statens vegvesen.  Den første store jobben var underentreprisen på all vegbygging både inne i den 9,4 kilometer lange Mælefjelltunnelen og veien i dagen på hver side. Seinere har de også bygd E134 videre mot Seljord.

Prosjekteringsleder Lisbeth Lehn Fosse skal ha oversikten over at tegninger og virkelighet stemmer overens
Lisbeth Lehn Fosse skal være prosjekteringsleder og ha oversikt over at virkeligheten og tegningene stemmer overens.

 

Familiebedrift


- Vi har også hatt flere prosjekter på E134 i Vinje og på Høydalsmo.  Dessuten har vi bygd de nye parsellene langs Seljordsvannet på riksveg 36, forteller daglig leder Jo Breivegen.
 Det var han som skrev under kontrakten sammen med samferdselsdirektør Gunnar Berg Treidene i Vestfold og Telemark fylkeskommune mandag.  
Jo Breivegen som driver firmaet sammen med broren Yngve, er svært glad for den store kontrakten på 378 millioner kroner inklusiv merverdiavgift som nå er skrevet under.

 

Denne brua på 255 meter blir den største enkeltoppgaven for entreprenøren. Modellen er ikke eksakt lik det som bli bygget.


- Vi er allerede i gang med prosjekteringen.  Jeg regner med at vi er i gang og jobber fysisk ute i løpet av høsten.  Det første som blir synelig er når traseen blir hugget.
Målet er å få alle nødvendige tillatelser snarest mulig slik at hogsten kan starte i løpet av sommeren.
Hovden hytteservice har hovedsetet på Hovden, men har egen avdeling i Seljord.   Ifølge Breivegen er også om lag halve omsetningen gjennom denne avdelingen.

447 millioner kroner


Hele prosjektet er cirka 3 000 meter langt og har en total kostnadsramme på 447 millioner kroner.   Prosjektet er delvis bompengefinansiert.
Olav Heggenes er hovedbyggeleder i prosjektet og vil lede byggearbeidet i det daglige.  Lisbeth Lehn Fosse har vært planleggingssjef tidligere og har nå rollen som prosjekteringsleder.