Fullmakt til fylkesdirektør til å inngå avtale

Portrett fylkesdirektør
Fylkesdirektør, Arve Semb Christophersen Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

07.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkesdirektør Arve Semb Christophersen ber nå om fullmakt til å inngå avtale med økonomidirektør Rune Terje Hjertaas i forbindelse med avslutning av hans arbeidsforhold.

Fylkesutvalget behandler saken onsdag 8. juni og innstiller til Fylkestinget, som fatter endelig vedtak 14. juni.

Saken fremmes for å avslutte en pågående personalsak med påfølgende rettstvist. Avtalen sikrer økonomidirektøren lønnsutbetalinger fram til oktober 2024 da han han fyller 65 år. I tillegg dekkes saksomkostninger inntil 600.000 kroner etter krav fra økonomidirektørens advokat.

Fylkesdirektørens utgangspunkt i saken har vært å finne en løsning som kunne fungere både for økonomidirektøren og fylkeskommunen som organisasjon. Saken har en økonomisk ramme som er ut over fylkesdirektørens fullmakter, men som likevel anses som riktig for å løse saken.

Når det nå er inngått en minnelig løsning i saken, innebærer dette at rettssak bortfaller.