Fullsatt Kulturdialog i Skien: - Vi er helt avhengige av frivilligheten

Bilde av Maja Foss Five
- Det er fantastisk å se all innsatsen som skjer i regi av frivilligheten i fylket vårt, og det markerer vi nå i Frivillighetens år 2022, sa hovedutvalgsleder Maja Foss Five. Foto: Frank Tindvik

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

21.04.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Hele 110 engasjerte sjeler fra frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, kommuner og politiske partier i Vestfold og Telemark fant veien til Ibsenhuset i Skien tirsdag, når fylkeskommunen inviterte til Kulturdialog om frivillighetspolitikk.

Kulturdialog er vår nye møteplass for politikere og ulike aktører i fylket, der vi setter viktige temaer på dagsorden og tilrettelegger for dialog. Temaet denne gangen var frivillighetspolitikk, og hvordan vi sammen kan løfte frivilligheten i fylket fremover. Da Maja Foss Five (Ap), leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett ønsket velkommen til kulturdialog, var det foran en fullsatt sal i Ibsenhuset.

På frivillighetens premisser

- Vi er helt avhengige av frivilligheten, det offentlige kan aldri få til alt det som skapes av frivilligheten. Det å være frivillig, og gjøre en forskjell for andre, har også en stor verdi i seg selv, åpnet hun med.

I sin innledning var Foss Five også opptatt av at støtten til frivillig sektor må være reell og riktig innrettet.

- Når vi som offentlig aktør skal støtte frivilligheten, må det handle om mer enn heiarop. Det må handle om gode rammevilkår og god forutsigbarhet, og vi må samhandle med frivilligheten på deres premisser. Vi trenger den gode dialogen med frivilligheten om alt vi kan få til i fellesskap, fortsatte hun.

Rammevilkår er viktig

Programmet var preget av bidrag fra frivilligheten selv, med innledninger fra scenen, stands, debatt og nettverksbygging. For å få en «puls» på status for organisasjonslivet i fylket, var syv frivillige organisasjoner invitert til å legge frem sine tanker om de største utfordringene og mulighetene de ser akkurat nå.

- Vi opplever at det er mange som har lyst å bidra i frivillig arbeid, men at det er utfordrende å finne folk som ønsker å gjøre det over tid. Når det gjelder rammevilkår synes vi fylkeskommunen er gode på å samarbeide med oss frie organisasjoner. Langsiktige rammeavtaler gir oss viktig forutsigbarhet, og jeg oppfordrer dere sterkt om å fortsette med disse, sa Finn Arne Dahl fra Norges Musikkorpsforbund Sør.

De fleste organisasjonene var opptatte av rammevilkår, også idretten og friluftslivet.

- Idretten trenge faste, solide rammer. Tenk hvis all trening ved offentlige idrettsanlegg kunne være gratis for barn og ungdom, sa blant annet Morten Vale Wang fra Vestfold og Telemark idrettskrets. Solveig Holten fra DNT Telemark var enig: - Vi trenger rammevilkår som er tilpassa den nye frivilligheten. Samtidig må vi selv være flinke til å formidle hva frivilligheten kan bidra med, sa hun.

 Representanter fra syv frivillige organisasjoner bidro fra scenen, og flere hadde også satt opp stands hvor det ble minglet og diskutert frivillighetspolitikk.

Speeddating og sofasamtale

For å gi de mange frivillige organisasjonene som hadde møtt frem muligheten til å fremme innspill til politikere i fylket, var det også satt av tid til en «speeddating»-seanse i forlengelsen av middag og mingling. Flere politiske partier hadde stands hvor de tok imot forslag og spørsmål.

- Vi observerte høy «datingaktivitet» med mange gode forslag som ble lagt frem fra frivilligheten. Det føles riktig og viktig å bidra til at frivilligheten og politikere får en møteplass for dialog og debatt i fylket vårt, og vi er veldig glade for at så mange møtte frem denne kvelden og bidro slik de gjorde, sier Maja Foss Five.

Sofasamtale om frivillighet. F.v: Ordstyrer Frank Tindvik, Kathrine Kleveland, Lina Bringsli, Harald Haraldsen, Camilla Rindahl, og Eirik Knive. (foto: Therese Surdal Lahus)   

Med temaet «Hva kan vi sammen gjøre for å løfte frivilligheten i Vestfold og Telemark» til grunn fikk publikum også med seg en sofasamtale med engasjerte debattanter. Det manglet ikke på forslag fra stortingspolitiker Kathrine Kleveland (Sp), fylkespolitiker Lina Bringsli (Krf) og kommunepolitiker i Skien, Harald Haraldsen (Ap), som alle virket enige om at de vil satse mer på frivillighet. Eirik Knive fra Forum for Natur og Friluftsliv og Camilla Rindahl fra Vestfold og Telemark kulturnettverk levnet fra sin side ingen tvil: Frivilligheten kan og vil bidra på mange områder i samfunnet, men trenger forutsigbarhet og en tydelig frivillighetspolitikk.

Con Vocale, et blandet kor bestående av 25 sangere hovedsakelig bosatt i Grenlandsområdet, sørget for en stemingsfull avslutning av Kulturdialogen om frivillighet.

Les mer om fylkeskommunens arbeid med frivillighet her