Fv. 359 til Stortinget til høsten

Stortinget vil trolig behandle bompengeproposisjonen i løpet av høstsesjonen. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Av:

Tor Arvid A. Gundersen

Publisert:

22.07.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Stortinget rakk ikke å behandle bompengeproposisjonen for Fv. 359 Kaste-Stoadalen før sommerferien.

Det betyr at stortingspolitikerne ikke får behandlet proposisjonen før i høstsesjonen. Det er lite arbeid som kan gjøres før endelig klarsignal om bompengefinansiering blir gitt.  Både fylkeskommunen og Nome kommune godkjente planene på slutten av 2019. 

Totalentreprise


Grunnlaget for proposisjonen ble levert inn i vinter av Vestfold og Telemark fylkeskommune til Vegdirektoratet(VD).  Saksgangen er at VD sender saken til Stortinget etter å ha godkjent saksframlegget. 
Kontraktsformen for prosjektet som har en samlet kostnadsramme på 314 millioner kroner (2020-kroner), er totalentreprise.  Det betyr at fylkeskommunen legger fram et konkurransegrunnlag hvor det blir beskrevet hvordan den nye veien er ventet å skulle bli. Deretter er det opp til entreprenøren å prosjektere og lage byggetegninger selv.  Framdriften blir tett fulgt opp av fagekspertene i Seksjon for Samferdsel, miljø og mobilitet i fylkeskommunen.

Start i 2022


Slik det ser ut nå, blir den videre framdriften slik at konkurransen lyses ut før sommeren neste år.  Da vil kontrakt med utførende entreprenør bli skrevet i starten av 2022. Byggetida vil bli minimum to år fordi prosjektet består av flere krevende elementer.  Det er blant annet en 255 meter lang fritt frambygd bru i tre spenn.  Brotypen er lik den som er benyttet til Elstrømbrua i Skien.  I prosjektet ligger det også en 85 meter lang miljøtunnel som skal bygges i leirgrunn.  For å bygge tunnelen, må det graves 15 meter dypt under Skaravegen.