Fylkesdirektøren: – Slik skal vi skape verdi for framtida

Fylkesdirektør Arve Semb Christophersen
Fylkesdirektør Arve Semb Christophersen Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Harald Haave

Publisert:

09.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkesdirektør Arve Semb Christophersen presenterte i dag budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25 for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Planen skiller seg ut fra tidligere år på to viktige områder: 

  • Planen tydeliggjør betydningen av FNs bærekraftsmål som styrende for all virksomhet i fylkeskommunen.
  • Det legges opp til at fylkesutvalg og hovedutvalg kommer tettere på ressursdiskusjoner og prioriteringer i åra framover. 

– For første gang viser budsjett- og økonomiplanen hvordan målsettingene henger nøye sammen med ressursbruk og planlagte aktiviteter. Det blir spennende å utvikle dette videre og erfare hvordan tydeliggjøringen av FNs bærekraftsmål får betydning for virksomheten til fylkeskommunen og samtidig bidra til å skape verdi for framtida, sier fylkesdirektør Arve Semb Christophersen. 

I tråd med føringer 

Budsjettet for 2022 er det første budsjettet som er laget etter at den nye fylkeskommunen har lagt fram sitt første regnskap. Selv om regnskapsåret 2020 ble spesielt på grunn av pandemien, er det et viktig grunnlag for noen tekniske justeringer i budsjettet og noe omfordeling mellom seksjoner og sektorer som bygger på erfaringene fra dette første regnskapsåret.

– Budsjettet er i tråd med klare føringer fra Fylkestinget som har hatt et ønske om å kunne komme tettere på ressursdiskusjonene og prioriteringene i sektorene, forteller Semb Christophersen.

Fylkesdirektøren la også til at årets budsjett og økonomiplan inneholder mye tall og økt detaljgrad i forhold til de to tidligere budsjett- og økonomiplaner. 

Bevisst ressursbruk 

I sin presentasjon av budsjett og økonomiplan 2022 understreket Arve Semb Christophersen også at fylkeskommunen er bevisste på ressursbruk til administrative kostnader. Det er vedtatt at det på sikt skal brukes maksimalt ni prosent av rammen til de enhetene som har slike oppgaver.

–  Dette er fulgt opp i økonomiplanen, og i budsjettet for 2022 er allerede prosentmålet nådd. Vi viderefører også vedtaket om kutt i disse utgiftene med nye 12,5 millioner kroner i hvert av årene 2023 og 2024, sier fylkesdirektøren.

Skal fylkeskommunen fortsatt ha evne til å produsere gode tjenester, ha kraft som utviklingsaktør og ha mulighet til å gjennomføre nødvendige investeringer, må det fokuseres på effektiv drift.

– Fylkeskommunen må utnytte ressursene og mulighetene som ligger i hele organisasjonen på en god måte. Det er et håp at denne økonomiplanen kan gi grunnlag for gode diskusjoner om hvordan dette kan gjøres, poengterer Arve Semb Christophersen. 

Gjelden øker

I økonomiplanen for 2022–2025 øker gjelden betydelig og fylkeskommunen når «taket» etter handlingsregelen på 115 % av årlige inntekter.

Hovedårsaken til dette er allerede vedtatte investeringsplaner. Det betyr at investeringene framover må tilpasses nivået på nedbetaling av gjeld, evne til egenfinansiering og økning av inntektsrammene. Dette gjelder alle nye prosjekter som planlegges iverksatt. 

Stort etterslep innen samferdsel og tannhelse

Fylkesdirektøren påpeker at det fortsatt er et stort etterslep innenfor særlig to områder: samferdsel og tannhelse. Det er både fra fylkeskommunen og kommunene i fylket gitt klare signaler om dette til Regjeringen.

– Jeg konstaterer at det i proposisjonen til Stortinget i går ble bevilget 34,5 millioner kroner i frie midler. Dette vil styrke handlingsrommet politikerne har for å dekke opp noen av de udekkede behovene vi har i fylket vår, avslutter fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.

Les budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25 her

 

Her finner du budsjettforslaget

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25