Fylkeskommunen betaler honorar til avlyste skolesekk-oppdrag

Foto: Lars Opstad

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

13.03.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Vestfold og Telemark fylkeskommune vet hvor sårbar økonomien i kulturfeltet er, og ønsker å bidra med de virkemidler vi har for å imøtekomme en fra før presset arbeidsgruppe og samfunnssektor.

Vestfold og Telemark fylkeskommune var tidlig ute og vedtok at alle utøvere som har avtale om oppdrag i Den kulturelle skolesekken, og som nå er avlyst, vil få utbetalt avtalt honorar. I dag har alle fylkene i Norge fattet tilsvarende vedtak.

Vurderer digital kunstformidling

Leder for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, Maja Foss Five, følger situasjonen svært tett, og leter nå etter andre virkemidler som kan iverksettes for å både yte service og være med på å lette situasjonen for kulturaktører.

- Ved siden av den alvorlige situasjonen for bransjen som sådan, er det også uheldig at elevene i fylket ikke lenger får tilbud om profesjonell kunst og kultur i skoletiden. Allerede en dag etter at regjeringen innførte stenging av alle skoler i landet er derfor fylkeskommunen i dialog med Kulturtanken, den statlige fagetaten for kunst og kultur i skolen, for å se på mulighetene for digital formidling av kunst og kultur til elevene våre, forteller Foss Five.

Norsk Forfattersentrum er blant organisasjonene som representerer utøvere i kunst og kultursektoren, og har i dag kontaktet Kulturtanken og uttrykt takknemlighet overfor alle fylkeskommunenes unisone enighet om å utbetale avtalt honorar til utøvere med avlyste oppdrag i Den kulturelle skolesekken.

Hold deg oppdatert

Koronaviruset: Tiltak og støtte for Vestfold og Telemark. Her får du  siste nytt, råd og informasjon om situasjonen.