Fylkeskommunen deler ut 4 millioner til kunstproduksjon

En av aktørene som tildeles fylkeskommunalt tilskudd til kunstproduksjon i 2020 er Metalfestivalen Midgardsblot i Horten, en tre dagers utendørs festival med metalmusikk og vikingtematikk på historisk grunn. Foto: Midgardsblot

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

20.03.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Søknadene på fylkeskommunens tilskuddsmidler til kunstproduksjon for 2020 viser enorm aktivitet på kunst- og kulturfeltet i fylket. Fylkeskommunen kommer ikke til å kreve tilbake tilskudd til aktiviteter som må utsettes eller ikke kan gjennomføres som følge av koronautbruddet.

Torsdag fordelte hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark totalt 4 050 000 kr til 52 store og små kunst- og kulturaktører som planlegger alt fra heisoppgangskonsert til operakafe, miljøkulturfestival og etablering av folkemusikksenter. Med hele 147 søknader tyder mye på at innbyggerne har mye å se frem til på kunst- og kulturfeltet fremover.

Kunst og kultur hardt rammet

- Vi står alle i en svært krevende tid hvor høyeste prioritet er å forebygge smittespredning, og ivareta liv og helse, men hverdagen vil returnere. Det er fantastisk å se det store og brede aktivitetsnivået som planlegges av kunst- og kulturaktørene i fylket vårt, dette er virkelig noe vi kan glede oss til å ta del i, mener Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Tilskuddsordningen er til for fylkets kulturaktører, og skal stimulere til et profesjonelt kulturtilbud i regionen. Til grunn for tildelingen av midler til kunstproduksjon ligger retningslinjer vedtatt av Fellesnemda i 2019, hvor det kan søkes om produksjonsstøtte, arrangementsstøtte, arrangørstøtte, festivalstøtte og etableringsstøtte.

- Kunst- og kulturlivet er hardt rammet av koronakrisen med avlysninger og utsettelser av arrangementer, og vi føler på en ekstra takknemlighet over å få bidra med tilskudd i en tid som dette, fortsetter hun.

Skulle gjerne delt ut mer

Den totale søknadssummen i de 147 søknadene er på over 23 millioner kroner, med totalbudsjetter på mer enn 133 millioner kroner. Tilskuddsordningens ramme for 2020 er på 5 millioner kroner i 2020, hvor av 950 000 kr allerede i 2019 ble tildelt toårige prosjekter.

- Vi skulle gjerne hatt flere midler å dele ut, og det var svært utfordrende å prioritere blant så mange gode søknader. Mange gode prosjekter har dessverre fått avslag. Samtidig er det stor bredde blant de som har fått tildelt midler innen alle de fem kategoriene, som alle vil bidra til et mangfoldig og profesjonelt kulturtilbud i Vestfold og Telemark i tiden fremover, sier Foss-Five.

Vestfold og Telemark fylkeskommune kommer ikke til å kreve tilbake tildelte tilskuddsmidler som er brukt til å planlegge aktiviteter som nå blir avlyst eller utsatt som følge av anbefalinger gitt fra myndighetene knyttet til håndtering av koronavirusutbruddet.

Håper på digital kulturaktivitet

I en tid hvor kunst- og kulturaktører brått har mistet det meste av sitt inntektsgrunnlag, håper kulturpolitikerne i fylket på økt aktivitet i digitale plattformer. Hovedutvalget vedtok derfor i går en uttalelse hvor de oppfordrer fylkesrådmannen om å bidra og legge til rette for at planlagte arrangementer kan gjennomføres som nettarrangement.

- Vi har jo allerede sett en fantastisk oppblomstring av digitale konserter og forestillinger på Facebook både internasjonalt og i Norge, og vi håper at våre tilskuddsmottakere også vurderer om digitale plattformer er aktuelt. Kanskje er det ikke gjennomførbart for alle, men mye tyder jo på at det finnes et publikum også for digitale kulturopplevelser i disse tider, sier hovedutvalgslederen.

Kan utløse nasjonale midler

I tildelingene er satsinger hvor fylkeskommunen allerede har tatt en økonomisk rolle som tilskuddspart, prioritert. Mange kunst- og kulturaktører i fylket har bygget opp solide og profesjonelle konsepter, og flere har allerede oppnådd støtte fra Norsk Kulturråd.

- Disse prosjektene krever forutsigbarhet. Det er derfor viktig å følge opp Kulturrådets forventninger til regional medfinansiering, også for å styrke nye aktørers muligheter for å utløse nasjonale midler, forklarer direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet i fylkeskommunen, Else Blom.

Det er også prioritert tilskudd til enkelte nye satsinger for å imøtekomme profesjonelle kulturaktørers initiativ, som bidrar til utvikling av et mangfoldig kulturtilbud i fylket. Innenfor kunstproduksjon er det eksempelvis tildelt 1,1 millioner kroner til ulike festivaler, og 750 000 kroner til produksjon av nye forestillinger, konserter og utstillinger i 2020.

 

Fullstendig oversikt over tilskuddssøkere og fordeling her

Mer informasjon om tilskuddsordningen her