Fylkeskommunen får 49,5 millioner fra krisepakken

Foto: johan10 / iStock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

21.04.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Staten overfører 6,15 milliarder kroner i en krisepakke til fylker og kommuner, og av disse midlene går 49,5 millioner kroner til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes og fylkeskommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. 

Derfor har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet, og av 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene og 4,9 milliarder til kommunene.

Vestfold og Telemark fylkeskommune får totalt 49 576 000 kroner av disse krisepakkemidlene. 

30 millioner kroner er en kompensasjon til kollektivtrafikk for svikt i billettinntekter, beregnet utfra et anslag over tapte inntekter. Resten av midlene – 19 576 000 kroner – går til kompetanseutvikling, fordelt mellom fylkene etter innbyggtall.

Midlene kom som en ekstraordinær utbetaling 20. april. 

Les mer i pressemeldingen fra regjeringen


Emneord:

Koronavirus