Fylkeskommunen med historisk kulturløft – deler ut 58 millioner

Sølvåren Ibsen formidlingssenter vil inngå i det nye Ibsenbiblioteket i Skien når dette står klar i 2027. Foto: Illustrasjon: Kengo Kuma og MAD arkitekter

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

03.11.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkespolitikerne har bevilget et historisk høyt beløp til flere, større kultursatsinger rundt omkring i fylket. - Et skikkelig løft for kulturlivet i fylket vårt, uttaler hovedutvalgsleder Maja Foss Five.

Blant de utvalgte kulturprosjektene som tildeles midler er Skien kommunes Ibsen formidlingssenter Sølvåren, som tildeles 20 millioner kroner, og Vestfoldmuseenes prosjekter Herregården og Herregårdshagen i Larvik, som tildeles til sammen 18 millioner kroner.

- Fylkeskommunen tar en viktig rolle som støttespiller, utviklingspartner og finansieringskilde for regionens kulturaktører. Samlet utgjør tildelingen et skikkelig løft for kulturlivet i fylket vårt, og vil bidra til utvikling av kulturinstitusjoner og deres tilbud som innbyggere og besøkende vil få glede av i fremtiden, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Et ambisiøst kulturliv

Det var i sitt møte 20. oktober at hovedutvalget millionstøtten til syv kulturprosjekter i henholdsvis Skien, Larvik, Horten, Rjukan, Vinje og Notodden. De skal alle bruke midlene på arenautvikling. Investeringsbehovet aktørene har beskrevet i sine søknader vitner om et kulturliv i fylket med høye ambisjoner, mener Foss Five.

- Disse er kulturaktører med vilje og ønske om å utvikle etablerte institusjoner og kulturbygg, og skape nye, fremtidsrettede prosjekter som skal gi publikum gode kulturopplevelser også i fremtiden. Jeg er stolt over fylkestinget som står for bak denne ekstraordinære satsingen, og som ser på kunst og kultur som en drivkraft i samfunnsutviklingen. Dette beviser at vi er et kulturfylke med stor K.

Det er etablerte samarbeidspartnere av fylkeskommunen innen kunst- og kulturfeltet som har kunnet søke. Midlene som var til fordeling kommer fra fylkets mindreforbruk i 2021, som fylkestinget tidligere har bestemt hvordan skal brukes – blant annet til satsing på kultur.

Maier Arena kan bli ishall

Maier Arena er en fullskala utendørs kunstisflate for hurtigløp, bandy, kunstløp og isaktivitet. Skøyteaktiviteten i Tønsberg er økende, samtidig som utendørs vintersportsaktiviteter påvirkes negativt av et varmere og fuktigere klima. Tønsbergs turn har etablert et prosjekt med formål om å bygge en plasthall. Tønsberg kommune eier og driver anlegget, og vil eventuelt stå som byggherre.

I 2018 åpnet dukhallen Arena Nordvest i Kristiansund. En prosjektgruppe i Tønsberg turn jobber nå med å få til en liknende hall over Maier Arena, og har fått midler fra fylkeskommunen. Foto: Arena Nordvest

Hovedutvalget vedtok å innvilge prosjektgruppens søknad om 5 millioner kroner til finansiering av konstruksjonen.

- Vi håper dette vil bli en god drivkraft for prosjektets videre arbeid med å skaffe resten av midlene som skal til for å utvikle en mer bærekraftig og tilgjengelig Maier Arena, sier Foss Five.

Disse kulturprosjektene tildeles midler fra fylkeskommunen:

  • Skien kommunes prosjekt Ibsen formidlingssenter, Sølvåren: 20 millioner kroner
  • Vestfoldmuseenes prosjekter Herregården og Herregårdshagen: 18 millioner kroner
  • Vestfoldmuseenes prosjekt Nytt utstillingsareal på Midgard Vikingsenter: 2 millioner kroner
  • Telemark museums prosjekt Utvikling og tilbakeføring av Henrik Ibsen museum: 5 millioner kroner
  • Norsk Industriarbeidermuseums prosjekt Sikring og infrastruktur for verdensarven: 6 millioner kroner
  • Prosjektet Elida i Vinje kommune: 1,2 millioner kroner
  • Prosjektet Tømmerrenna i Notodden kommune tildeles 800 000 kroner
  • Tønsberg Turns prosjekt takkonstruksjon over Maier Arena: 5 millioner kroner

 

Saksdokumenter og mer informasjon om de enkelte prosjektene finner du her (sak nr. 22/31470 og 22/31069)