Fylkeskommunen skal dele ut 625 000 kroner til formidling av kulturarv

Metall- og vikingtidsfestivalen Midgardsblot, som arrangeres årlig i Horten, er blant tilskuddsmottakerne de to siste årene Foto: Midgardsblot

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

08.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Gjennom sin tilskuddsordning for formidling av kulturarv skal Vestfold og Telemark fylkeskommune dele ut 625 000 kroner til aktuelle prosjekter og satsinger i 2021. Søknadsfristen 15. oktober nærmer seg, og fylket håper på flere søknader.

Frivillige lag, foreninger og formidlingsaktører som formidler kulturarv kan søke, og det kan søkes om tilskudd til et bredt spekter av aktiviteter. Prioriterte satsingsområder for fylkeskommunen er «vikingfylket», krigens kulturminner, sjørfart og martim kulturarv, og kulturarv som virkemiddel til å berike byer og tettsteder.

Kulturarv til flere mennesker

- Gjennom denne tilskuddsordningen ønsker vi å bidra til at den varierte og spennende kulturarven vi har i Vestfold og Telemark når enda flere mennesker. Vi har en unik kulturarv fra flere tidsepoker i fylket vårt, og mange dyktige aktører som jobber med å formidle dette. Vi håper denne tilskuddsordningen kan bidra til enda flere, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

For å kunne innvilges tilskudd må aktuelle prosjekter og satsinger være knyttet til Vestfold og Telemarks kulturstrategier, som gjelder frem til kulturstrategi for det nye fylket er på plass våren 2021.

Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i fylket, håper det kommer inn søknader fra hele fylket til formidling av kulturarv

- Dette innevbærer at søkere må ha prosjekter og satsinger med regional betydning, som kommer fylkets befolkning til gode. De må også støtte opp under målene i fylkets gjeldende kulturstrategier – som å prege by- og stedsutvikling, skape stolthet og tilhørighet, og bidra til økt kunnskap, forklarer Foss Five.

Håper på søkere hele fylket

Tilskuddsordningen for formidling av kulturarv er videreført fra Vestfold fylkeskommune, og det er derfor knyttet spenning og forhåpninger til om det kommer mange søkere fra Telemarksdelen av det nye fylket.

- Tilskuddsordningen har tidligere bidratt til aktiviteter innen metallsøk, metallmusikk, teater, dans og søm for å nevne noe. Vi er stolte av formidlingsaktiviteten innenfor kulturarv i fylket vårt, og håper nå på å få inn mange gode søknader fra hele vårt vidstrakte fylke før fristen går ut, avslutter Foss Five.

I 2019 kom det inn 20 søknader, hvor av 13 ulike aktører fikk tildelt midler.

 

Søknadsfrist er altså 15. oktober.

Det søkes digitalt via digitalt skjema på denne siden, hvor også Vestfold og Telemarks kulturstrategier ligger tilgjengelige