Fylkeskommunen vil møte med kommunal- og distriktsministeren

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Foto. Kristine Mellefoss

Publisert:

09.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune har nå bedt om et møte med statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) om søknaden om økonomisk kompensasjon for kostnader ved deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen viser til tidligere søknad som ble sendt inn til KDD, der fylkeskommunen redegjorde for delingskostnader i forbindelse med vedtak om gjennomføring av deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fylkesdirektør Arve Semb Christophersen la 1. november fram for fylkestinget kostnader ved oppsplitting av fylkeskommunen. Forslaget til Fylkesdirektøren ble vedtatt av et enstemmig Fylkesting i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fylkestinget stadfestet den gang at «alle kostnader ved en oppsplitting av Vestfold og Telemark fylkeskommune og etablering av to nye fylkeskommuner finansieres i sin helhet av staten som lovet. Staten må opprette overgangsordninger og kompensasjoner for å sikre økonomiske rammer som bidrar til å opprettholde et godt tjenestetilbud og skaper nødvendig trygghet for fylkeskommunenes ansatte. I dette inngår det at i delingsforskriften bestemmes at reglene for virksomhetsoverdragelse skal følges, og at utgiftene for dette kompenseres.»

Les brevet her.