Fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal trekker seg fra sin stilling

Foto: Hanna Hekkelstrand

Publisert:

08.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal har i dag informert de ansatte i organisasjonen om at han trekker seg tilbake fra stilling som fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Politisk ledelse og Jan Sivert Jøsendal er begge opptatt av at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal utgjøre en positiv forskjell for innbyggerne i Vestfold og Telemark. Videre er begge parter opptatt av at organisasjonen trenger ro gitt den uroen som har oppstått, og at den mest hensiktsmessige løsningen under omstendighetene er at Jan Sivert Jøsendal trekker seg tilbake fra stillingen som fylkesrådmann gjennom en sluttavtale. 

Jan Sivert Jøsendal fikk i oppdrag å lede en krevende omstillingsprosess hvor fire organisasjoner som inkluderer ett kollektivselskap, deler av tidligere Statens vegvesen og to tidligere fylkeskommuner skulle slå seg sammen. Jan Sivert Jøsendal har levert gode omstillingsresultater så langt , og han har hatt full tillit fra et samlet politisk miljø under hele ansettelsesperioden. Jan Sivert Jøsendal har hatt høye ambisjoner og sterk utviklingsorientering i sitt lederoppdrag, og har staket ut en retning som Vestfold og Telemark fylkeskommune kan dra nytte av i sitt videre utviklingsarbeid. Dette gjelder ikke minst den kunnskapsorienterte utviklingstilnærmingen som Jøsendal har lagt opp til. 

Det vil inntil videre ikke bli utpekt noen fungerende rådmann. Direktørene ivaretar rådmannsansvaret innenfor sitt område; og skulle det være behov for avklaringer vil dette skje i samarbeid med fylkesordfører.

 

Terje Riis-Johansen

Fylkesordfører Vestfold og Telemark fylkeskommune

 

Under er avtalen som er inngått med Jan Sivert Jøsendal

Avtale med Jan Sivert Jøsendal side 1

Avtale med Jan Sivert Jøsendal side 2