Fylkestinget behandler sak om Bypakke Tønsberg-regionen

Sak på fylkespolitikernes agenda: Bypakke Tønsberg-regionen – Sammenstilling av eksisterende kunnskap om Øst-korridoren og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

20.05.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

I juni behandler fylkesutvalget og fylkestinget en sak om Bypakke Tønsberg-regionen som handler om Øst-korridoren og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse til Færder. Nå er sakspapirene tilgjengelige.

Saken er en bestilling fra overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen og kommer til behandling hos alle de tre partene i bypakken i junimøtene.

Fylkesutvalget behandler saken i sitt møte 10. juni, før fylkestinget får saken til behandling 16. juni. 

I Tønsberg kommune skal saken til behandling i utvalg for plan og bygg før kommunestyret behandler saken 17. juni. Færder kommune behandler saken i formannskapet og så i kommunestyret 17. juni. 

Innstilling i saken

Den politiske saken inneholder en sammenstilling av eksisterende kunnskap om Øst-korridoren, og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse. Dette er fylkesrådmannens innstilling: 

  1. Fastlandsforbindelsen optimaliseres og bygges fortrinnsvis som en 2-feltløsning for å redusere økonomiske kostnader, klimakostnader og bompengebelastning for innbyggerne.
  2. Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen får forelagt en oppdatert gjennomførings- og prosjektplan høsten 2020. 
  3. Øst-alternativet utredes ikke videre.

Her kan du lese hele saksfremlegget: Bypakke Tønsberg-regionen – Sammenstilling av eksisterende kunnskap om Øst-korridoren og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse.

Saken har tre vedlegg, og de finner du her: 

NOTAT - Sammenstilling eksisterende kunnskap Øst-korridoren
Illustrasjoner
Informasjon om delprosjekter i Bypakke Tønsberg-regionen

Vil du vite mer om Bypakke Tønsberg-regionen?

Bypakke Tønsberg-regionen har en egen nettside som oppdateres når det skjer noe nytt. Den finner du på www.bypakketonsbergregionen.no.

Her finner du Bypakke Tønsberg-regionen på Facebook