Fylkestinget oppretter to nye hovedutvalg

Bilde av fylkestinget
Fylkestinget har søkt om å dele fylket, og det er Stortinget som fatter det endelige vedtaket. Inntil vedtaket er fattet, jobber Vestfold og Telemark fylkeskommune med forberedelser. Foto: Kristine Mellefoss / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

18.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Hovedutvalg Vestfold og hovedutvalg Telemark får 22 representanter hver. Fylkestinget har valgt medlemmer, leder og nestleder til hvert av utvalgene.

Fylkestinget vedtok 15. mars den politiske organiseringen av arbeidet med å etablere to nye fylkeskommuner. Dette skal skje etter kommunelovens regler og under ledelse av fylkestinget selv. 

Fylkestinget vedtok å opprette to hovedutvalg – hovedutvalg Telemark og hovedutvalg Vestfold – med 22 medlemmer hver. Hovedutvalgene får funksjonstid fram til 31. desember 2023. I vedtaket står det:

«Hovedutvalg Telemark og Hovedutvalg Vestfold skal forelegges alle saker som berører etableringen av fylkeskommunene Telemark og Vestfold fram til opprettelsen, og innstille til fylkestinget i disse sakene. Delegert myndighet innarbeides i delegasjonsreglementet for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Endringsforslagene forelegges fylkestinget for godkjenning.»

Her kan du lese protokollen fra fylkestinget med hele vedtaket (sak 15/22).

Stortinget fatter delingsvedtak

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har søkt om å dele fylket, og det er Stortinget som fatter det endelige vedtaket. Dette skjer trolig i juni. 

Inntil vedtaket er fattet, jobber fylkeskommunen med forberedelser. Det er foreløpig ikke bestemt når de første møtene i hovedutvalgene blir avholdt. 

Hovedutvalg Vestfold

Følgende 22 representanter ble valgt til medlemmer, leder og nestleder i hovedutvalg Vestfold:

Arbeiderpartiet (6)
Mette Kalve (leder)
Arve Høiberg
Liselotte Aune Lee
Ole Henrik Augestad
Rikke Oline Grava
Steinar Gullvåg

Høyre (5) 
Rune Hogsnes (nestleder)
Jan Birger Løken
Mari Pran
Liv Margit Karto
Lasse Berntzen

Senterpartiet (3)
Lill Eirin Undem
Per-Asbjørn Andvik
Lise Marie Sommerstad

FrP (2) 
Ellen Eriksen
Knut Anvik

MDG (2)
Harald Moskvil
Anne Line Ruhs Nilsson

SV (1)
Kristian Sommerseth

Venstre (1)
Kåre Pettersen

KrF (1)
Lina Bringsli

Rødt (1)
Maren Njøs Kurdøl

Hovedutvalg Telemark

Følgende 22 representanter ble valgt til medlemmer, leder og nestleder i hovedutvalg Telemark:

Arbeiderpartiet (6)
Tone Berge Hansen (leder)
Birger Hovden
Maja Foss Five
Sigvald O. Hansen
Karin Hagen
Bjørn Rudborg

Høyre (5)
Gunn Marit Helgesen (nestleder)
Karoline Aarvold
Edvard Mæland
Veslemøy Wåle
Kathrine Sætre Evensen

Senterpartiet (3)
Jan Thorsen
Beate Marie Dahl Eide
Knut Jarle Sørdalen

FrP (2)
Thorleif Fluer Vikre
Harald Kinck

MDG (1)
Marius Schulze

SV (1)
Torunn Hovde Kaasa

Venstre (1)
Torgeir Fossli

KrF (1) 
Hans Edvard Askjer

Rødt (1)
Ana I. Lopez Toyler

FNB (1)
Arne Helge Jakobsen