Fylkesutvalgets vedtak til budsjett og økonomiplan

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Harald Haave

Publisert:

01.12.2021

Oppdatert:

07.06.2022 kl.12.51