Fylkesvei 3434 Gausetveien er stengt etter ras

Veibanen forsvinner innover i bildet. Steinblokk og trær ligger i bildets venstre side, asfalten på høyre sider har store sprekker og skader.
Det er foreløpig usikker hvor lenge veien vil være stengt Foto: Mathias Mogen/VTFK

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

27.09.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkesvei 3434 er stengt etter at flere store steinblokker har rast ut i veibanen.

Raset har forårsaket store skader på veibanen, og det er usikkert hvor lang tid det vil ta før veien kan åpnes igjen.

Geolog vil bli tilkalt for å vurdere rasområdet. Av hensyn til sikkerheten til de som skal rydde området må oppryddingsarbeidet vente til det er avklart om det er fare for flere ras.

Fylkeskommunen jobber med å få til en omkjøringsvei på strekningen, via en gammel traktorvei.

Også i fjor gikk det et større ras på Gausetveien. I etterkant av dette ble en lengre strekning på veien rassikret. Dette området ligger noen hundre meter bortenfor der raset gikk i dag.Gausetveien-ras2022-4.jpeg