Fylkets trafikksikkerhetspris 2020

Sissel Rasch-Olsen Foto: Trygg Trafikk

Av:

Ann-Carin Risinggård

Publisert:

28.04.2021

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10.08

Sissel Rasch-Olsen får Vestfold og Telemark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris for 2020, for sitt arbeid med å fremme bruk av refleks.

Det var et enstemmig trafikksikkerhetsutvalg som vedtok at det blir Rasch-Olsen som får den første trafikksikkerhetsprisen som deles ut i det nye fylket.

– Sissel er refleksdronninga i Norge, og aller mest i Vestfold og Telemark. Hun nyter stor respekt og er høyt verdsatt for sin innsats, enten det er på dugnad i forbindelse med Nasjonal refleksdag, eller i reflekstellinger, sier leder for fylkets trafikksikkerhetsvalg og leder for hovedutvalg i samferdsel i fylkeskommunen, Arve Høiberg (A).

Til inspirasjon for andre

Det var Trygg Trafikk Vestfold og Telemark som nominerte Sissel-Rasch-Olsen til Trafikksikkerhetsprisen 2020. Prisvinneren har i mange år jobbet med produksjon av reflekser, og samtidig bidratt stort på frivillig basis rundt refleksfremmende aktiviteter. Dette har hun fortsatt med som pensjonist. Innsatsen til prisvinneren har hatt stor betydning også for andre som bidrar til trafikksikkerheten i fylket.  

–  Fylket berømmer Sissel for hennes innsats, og håper dette kan inspirere andre, sier leder for fylkets trafikksikkerhetsvalg og leder for hovedutvalg i samferdsel i fylkeskommunen, Arve Høiberg (A).

Blomster og honnør til de øvrige nominerte

De to andre nominerte til trafikksikkerhetsprisen var Preben Utzig i Trafikksikkerhetshallen, og Helene Kjær i Trygg Trafikk Brunlanes. Begge ble vurdert som sterke kandidater, og fylket er også takknemlig for innsatsen de legger ned. Både Preben og Helene får god honnør og en blomst som takk.

Kontakt:

Arve Høiberg, leder for fylkets trafikksikkerhetsvalg og leder for hovedutvalg i samferdsel i fylkeskommunen, mob. 941 59 115
Sissel Rasch-Olsen, mob. 909 19 047