Går i dialog om statlige arbeidsplasser

Portrettbilde av fylkesordfører
Fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen (Sp) Foto: Tom Riis / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

15.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

– Vi inviterer nå staten til dialog om å legge statlige arbeidsplasser til kontorfellesskap i de regionale fylkessentrene vi planlegger i Vestfold og Telemark, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp).

Regjeringen la før sommeren fram en strategi for småbyer og større tettsteder, der det å legge til rette for at statlig ansatte kan arbeidet fra hele landet, var blant ønskene. 

– Jeg ser fram til dialogen med staten. Vi kan gjennom felles løsninger skape gode kontorfellesskap i hele fylket. Det er naturlig å se fylkeskommunens etablering av regionale fylkessentre i sammenheng med statens egne ambisjoner om å skape regionale kraftsentre, sier Riis-Johansen. 

Fylkestinget i Vestfold og Telemark vedtok nylig at «fylkeskommunen henvender seg til staten for å opprette dialog om felles lokalisering av statlige arbeidsplasser i forbindelse med opprettelsen av fylkessentrene i Vestfold og Telemark, og andre lokasjoner hvor dette kan være aktuelt.» (sak 130/21)

Her kan du lese til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)