Går mot en løsning av ferjesaken

Gruppe mennesker står på ferjedekk, der man kan skimte Jomfruland i bildets bakkant.
Hovedutvalget for samferdsel, representanter fra administrasjonen, kommunen og ferjeselskapet på befaring i Kragerøskjærgården. Foto: Hanna Hekkelstrand

Publisert:

08.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkesutvalget vedtok i dag å overta driften av ferjene i Brevik og Kragerø. Utvalget bevilget også 25 millioner i tilleggsfinansiering av ferjekaiene i Brevik og på Sandøya.

Saken ble også behandlet av hovedutvalg for samferdsel forrige onsdag, med likelydende vedtak. I forkant av behandlingen var hovedutvalget på befaring i Kragerøskjærgården, for å få et innblikk i de utfordringene som følger med ferjedriften.

Ferjeselskapene har i lang tid ønsket å bli slått sammen til ett selskap, og både kommunene og fylkeskommunen har jobbet med å finne løsning på videre ferjedrift, som er hensiktsmessig for alle parter. Ferjeselskapene ønsker en rask avklaring, blant annet fordi de har behov for å oppgradere sitt materiell.

FerjeleieJomfruland3.jpg
Ferjeleiet på Jomfruland.

 

Hvordan skal vi drive?

Hva slags driftsform det nye fergeselskapet skal ha er ikke avklart. Fylkesdirektøren anbefaler i sin innstilling at driften enten organiseres som et fylkeskommunalt foretak, eller som en avdeling direkte under fylkesadministrasjonen. På grunn av inntektssystemet for ferje er det en fordel at fylkeskommunen eier og er ansvarlig for opp mot 90 prosent av kostnadene. Da oppfylles kriteriene for at sambandet skal kunne kalles fylkeskommunalt, noe som legger føringer for hvor mye støtte sambandet kan få av staten.

Under og etter befaringen i Kragerøskjærgården ble det satt fokus på involvering av de berørte kommunene, og politikerne i Hovedutvalg for samferdsel valgte også å legge til et eget punkt om dette i sitt vedtak.

 

Endelig en løsning for ferjekaiene

Både i Fylkesutvalget og i Hovedutvalg for samferdsel ble det vedtatt å bruke 25 millioner kroner på å bidra til å få realisert de nye fergekaiene i Brevik og på Sandøya. Porsgrunn kommune bevilger samme sum, og tilleggsfinansieringen blir på denne måten et spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen.

Nye ferjekaier er nødvendige for å sette den nye elektriske ferja Sandøy i drift. Det er kommunen som eier fergeleiene, mens veien og fergesambandet er omklassifisert til fylkesveiferjesamband. Fylkeskommunen skal leie fergeleiene av kommunen.

Prosjektet med bygging av nye ferjeleier er over to år forsinket, og det var bred enighet i begge utvalg om at det er viktig at dette endelig kommer på plass.  

Begge sakene skal sluttbehandles i Fylkestinget 14. juni.

FerjeKragerø.jpg
Ferja "Kragerø".