Gausetveien stengt pga steinras

Steinras på Gausetveien i Tinn Foto: NCC

Av:

Tania Ripoll

Publisert:

14.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fv 3434. Gausetveien i Tinn er stengt mellom Mårem og Steinsbøle, ved Trengsle, etter et større steinras.

Raset gikk natt til søndag 14. mars. Befaring med drone viser at det dreier seg om et større steinras, fra rundt 200 m oppe i fjellsiden.

Steinras Gausetveien.jpg

Det blir gjort undersøkelser av geolog med helikopter mandag formiddag, men vil ta tid før veien er ryddet og kan åpnes igjen for alminnelig ferdsel. 

Veien åpnes kort 16:00 – 17:00 søndag 14. mars

Det er flere fastboende og svært mange hytter som blir berørt av den stengte veien.

For at fastboende og andre som befinner seg inne i området skal få komme seg ut, vil veien derfor bli åpnet i et kort tidsrom søndag ettermiddag, mellom kl. 16:00 -17:00.  

Merk at før nærmere undersøkelser er gjort kan vi ikke si når det blir ny mulighet til å komme seg ut av området. 

Ber om bistand til å spre informasjonen

Det er krevende å nå hyttefolk i området, og vi ber derfor media og enkeltpersoner bidra til å spre denne informasjonen til alle i området.

For mer informasjon:

Se 175.no for oppdatert informasjon

Ved spørsmål fra publikum kan ansvarlig entreprenør NCC, kontaktes: Espen Faane, mob. 995 30 359