Gir bort 500 000

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg gir bort en halv million i støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Av:

Tor Arvid A. Gundersen

Publisert:

17.03.2020

Oppdatert:

07.06.2022 kl.12.51

En halv million kroner skal gis ut til velforeninger, skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet sitt.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Vestfold og Telemark(FTU) har en halv million kroner som skal gis ut i 2020. Kandidatene som blir vurdert kan gis både til organisasjoner og enkeltpersoner. Hovedkriteriet er at innsatsen som blir lagt ned, skal være et trafikksikkerhetstiltak i eget nærmiljø.

Krever egeninnsats

Støtten til hvert enkelt tiltak, er maksimalt 50 000 kroner.  Betingelsen er også slik at støtten som ytes, kan finansiere inntil 60 prosent av kostnadene av tiltaket. Den som søker, enkeltperson eller organisasjon, må selv være med i prosjektet i form av egeninnsats eller annet som tilsvarer de resterende 40 prosent av kostnadene.
- Spørsmål om støtten kan rettes i en epost til meg, sier konsulent Ann-Carin Risinggård Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Spør veieier!

Det er viktig at alle som vil søke om noe som berører offentlig veg, må avklare det med rette veimyndighet.  Fra 1. januar i år har fylkeskommunen overtatt administrasjonen av alle fylkesveier i Vestfold og Telemark fylke. Derfor må alle spørsmål som berører fylkesveier, rettes til fylkeskommunen.  Er det en kommunal vei, så er det den enkelte kommune som må kontaktes. Statens vegvesen har ansvaret for riksvegene.
Det har blitt gitt ut trafikksikkerhetsmidler også tidligere.  Blant annet har Dalsbygda velforening fått støtte til et nett til å fange opp baller, Neslandsvatn vel har fått  støtte til belysning langs fylkesveien, mens Grønli skole tidligere har fått støtte til kartlegging av snarveier. Det har også blitt gitt støtte til kjøreutviklingskurs for motorsyklister. Grenland speedway og motorsykkelklubb har fått støtte til sin trafikksikkerhetsdag.

Søk her (last ned word-dokument)