Gir en håndsrekning til næringslivet på 3,4 millioner

Fristen for å søke om midler til regionale utviklingsprosjekter er 15. juli. Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

12.06.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nå er støtteordningen for regionale utviklingsprosjekter lyst ut, og i potten har fylkespolitikerne lagt 3,4 millioner kroner. I år har ordningen et særlig fokus på å dempe effektene korona-pandemien har på næringslivet i Vestfold og Telemark.

Støtteordningen i 2020 prioriterer prosjekter med tydelig korona-relevans, og prosjekter som kan bidra til grønn omstilling og som kan utløse merverdi for næringslivet, altså økt verdiskaping og omsetning.
 
- Mange næringsaktører har svært tøffe dager i disse Korona-tider, og da er det viktig at det offentlige kan bidra så godt vi kan. Søknadsfristen er kort, men det er viktig for oss at pengene kommer fort i omløp – slik at de best mulig kan sikre arbeidsplasser og prosjekter, sier Truls Vasvik (Ap), leder av hovedutvalget for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
 
Det er dette hovedutvalget som har vedtatt å opprette en støtteordning for regionale utviklingsprosjekter for 2020. Rammen for støtteordningen er på 3,4 millioner kroner.
 
Søknadsfristen er 15. juli og hvem som får tildelt midler blir gjort kjent i august. Her ligger mer informasjon om støtteordningen og hvordan man sender inn en søknad

Næringsutvikling gjennom utviklingsmidler

Fylkeskommunen ser etter prosjekter som kan hjelpe næringsutviklingen i fylket i gang igjen, under en vanskelig korona-situasjon. Kanskje kan tilskuddsmidlene føre til at utviklingsprosjekter blir raskere gjennomført og/eller får større omfang. 
 
Bedrifter og virksomheter kan søke om tilskudd til sitt utviklingsprosjekt, så lenge det er næringsrettet og fører til næringsutvikling i Vestfold og Telemark. Prosjektet kan med fordel ha kortsiktig effekt.
 
For 2020 vil ordningen ha særlig fokus på tiltak knyttet til å dempe effektene Covid-19 har på næringslivet i regionen. Dette skal oppnås gjennom å prioritere prosjekter med tydelig korona-relevans, herunder forhindre permitteringer, oppsigelser og konkurser, prosjekter som kan bidra til grønn omstilling og prosjekter som kan utløse merverdi.
 
Søknad om midler til utviklingsprosjekter sendes inn på regionalforvaltning.no innen 15. juli.
 
Her ligger saksframlegg og vedtak fra den politiske behandlingen av støtteordningen, som skjedde i hovedutvalget for næring og reiseliv 2. juni (sak 32/20).