Gir én million til hjelp med tilskuddssøknader

Leder av hovedutvalg for næring og reiseliv, Truls Vasvik (i midten) besøkte denne uka inkubatoren Proventia, der han møtte daglig leder Jørn Roar Bamle og forretningsutvikler Monika Lønnebakke. Foto: Proventia

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

05.06.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Gründere og bedrifter i Vestfold og Telemark kan nå motta viktig støtte fra statlige Korona-tilskudd. Men for mange er det en terskel å sende søknad. Nå bevilger fylkespolitikerne én million kroner til inkubatorer som kan bistå i søknadsutformingen.

Hovedutvalget for næring og reiseliv bevilget i sitt møte denne uka et særskilt tilskudd på 500 000 kroner til hver av de to inkubatorene i Vestfold og Telemark, industriinkubatoren Proventia på Herøya og teknologiinkubatoren Silicia i Horten. 

- Det er mange framoverlente gründere og bedrifter i vårt område, med mange gode ideer. Inkubatorene våre er viktige verktøy for å utløse kapital og tilføre kunnskap, og det er derfor hyggelig at vi kan bidra litt ekstra nå som situasjonen er som den er. Forhåpentligvis vil det sikre og utvikle næringslivet vårt, sier Truls Vasvik (Ap), leder av hovedutvalg for næring og reiseliv.

- Korona-situasjonen har også rammet vårt næringsliv hardt, og da er det viktig at vi som fylkeskommune bidrar med det vi kan, sier Vasvik.

I vedtaket står det at det særskilte tilskuddet går til «rådgivning innrettet mot å styrke forutsetningene for at aktuelle bedrifter bedre skal komme i posisjon til å motta viktig støtte fra de store ekstraordinære statlige tilskuddsposter, i forbindelse med Covid-19-utfordringene».

Kompetansemeglere gir råd og hjelp

Staten har, gjennom Innovasjon Norge og Forskningsrådet, stilt betydelig midler til disposisjon for næringslivet og gründere, slik at de kan bruke innovasjon og forskning til å komme styrket ut av koronakrisen. 

Men det kan være en terskel å lære seg det som kreves for å sende inn en søknad. Og da kommer kompetansemegling inn i bildet, det vil si rådgivning og hjelp til å orientere seg i virkemiddelapparatet og søke på tilskuddsordninger.

Og det er nettopp dette Silicia og Proventia hjelper til med. De har kompetanse og et regionalt oppdrag igjennom inkubasjonsprogrammet til Siva i å være en innovasjonsrådgiver og prosjektutvikler for bedrifter. 

Les mer om inkubatorenes tilbud: industriinkubatoren Proventia og teknologiinkubatoren Silicia.

Virkemiddel i det grønne skiftet

Lederen av hovedutvalget for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark, besøkte denne uka én av inkubatorene, nemlig industriinkubatoren Proventia på Herøya. 

- Skal vi klare å oppnå Vestfold og Telemark sine offensive klimamål, så er vi avhengige av å spille på lag med næringslivet. Proventia er, og har vært, et viktig virkemiddel i det grønne skiftet, sier Truls Vasvik.

- Med ekstramidlene fra fylkeskommunen, har vi nå mulighet til å bistå flere selskaper med å identifisere nye forretningsmuligheter og finne frem til riktig støtteordning. Dersom man har ideer eller skisser for nye løsninger som tidligere ikke har kunnet bli prioritert, så er tiden inne for å gjøre noe med dette. De statlige støtteordningene som vi ser i disse koronatider har aldri vært bedre! Vi i inkubatorene er klare til å bistå med våre ressurser og vårt nettverk, sier Jørn Roar Bamle, daglig leder i Proventia.

Proventia og Silicia får i tillegg til det særskilte tilskuddet, innvilget sine søknader for 2020 til gjennomføring av inkubatoroppdrag, på henholdsvis 2,5 millioner kroner og 1,75 millioner kroner. 

Her kan du lese søknader, saksfremlegg og vedtak i sakene 44/20 og 45/20 fra møtet i hovedutvalg for næring og reiseliv 2. juni 2020.