Gir stafettpinnen videre i Fensfeltet

Sjeldne jordartsmetaller er avgjørende i mange innretninger som er nødvendige i det grønne skiftet, blant annet i elbiler og vindmøller. Foto: Blue Planet Studio/iStock

Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt å avstå fra aktivt å søke om forlengelse av undersøkelsesretten i Fensfeltet. Fylkeskommunens målsetning om å oppnå kommersiell interesse for Fensfeltet er nådd og kompetent industri står klar til å ta over stafettpinnen.

Fylkeskommunens primærrolle i Fensfeltet har vært og er samfunnsutviklerrollen, hvor hovedinteressen har vært å legge til rette for utforskende aktivitet og fremtidig næringsutvikling.

- Fylkeskommunen ønsker å bygge opp under næringsinitiativet som er tilstede og legge til rette for at man så raskt som mulig kan komme i gang med mer omfattende undersøkelser av Fensområdet. Derfor har fylkesutvalget i et ekstraordinært møte vedtatt ikke å søke om forlengelse av undersøkelsesretten. Dette åpner for at kompetent industri kan sette i gang omfattende undersøkelser etter REE-forekomster på Fensfeltet, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Fylkeskommunens undersøkelsesrettigheter utløp ifølge Direktoratet for Mineralforvaltning 16. januar 2020. Fylkeskommunen kunne søke om forlengelse, men så ingen hensikt i det ettersom målsettingen med å legge til rette for fremtidig næringsvirksomhet i området er nådd. Tvert imot kunne en forlengelse dempe private aktørers interesse for videre satsing.

En ønsket industriaktør, Norsk Mineral, som har undersøkelsesrettprioritet etter fylkeskommunen, står klare til å overta.

Mineraler for det «grønne skiftet»

Siden 2013 har Telemark fylkeskommune hatt en såkalt undersøkelsesrett på Fensfeltet. Dette har gitt fylkeskommunen muligheten til å kartlegge REE-forekomsten i området.

Rare Earth Elements (REE) er en gruppe metaller som inngår i produksjonen av moderne høyteknologi, særlig teknologi som er en forutsetning for «det grønne skiftet». Fensfeltet øst for Ulefoss er kjent for sin spesielle geologi og forekomster av kritiske mineralråstoffer.

Resultatet av undersøkelsene viser at Fensfeltet høyst sannsynlig har Europas største forekomst av REE-metaller. Dette må riktig nok verifiseres gjennom mer omfattende undersøkelser, en oppgave for kompetent industri med finansiell styrke.

- Satsningen i Fensfeltet var et ledd i fylkeskommunens arbeid med næringsutvikling i regionen. Vår målsetning som regional utviklingsaktør er nådd. Vi søker ikke om å forlenge vår undersøkelsesrett og lar industriaktøren Norsk Mineral slippe til. De har muskler til å ta arbeidet videre, som på sikt kan gi grønn verdiskaping i Vestfold og Telemark, sier Riis-Johansen.

Fylkeskommunens undersøkelsesrettigheter utløp ifølge brev fra Direktoratet for Mineralforvaltning av 2. juli 2019, den 16. januar 2020, og ikke om fem år som først lagt til grunn i intensjonsavtalen som ble inngått med Norsk Mineral i mars 2019.

Av:

Pressemelding

Publisert:

21.01.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05