Gjør elevene tryggere i sine valg

To jenter i tenårene. En med langt mørkt hår og hvit t-skjorte, en med lyst hår i hestehale og blå genser. Foto.
Ida Saksen Wickmann og Thea Marie Fritzon Larsen, elever ved Vestsiden ungdomsskole, har vært på praksiskurs ved Skogmo videregående. Foto: Kjersti Isachsen/Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

28.04.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Denne våren besøker niendeklassinger videregående skoler for å sikre fremtidens valg.

Som del av faget utdanningsvalg får niendeklassingene besøke videregående skoler i sitt nærområde, slik at de får prøvd seg i utdanningsprogrammet de ønsker å søke etter ungdomsskolen. Denne uken er det elevene i Telemark som har fått mer innsikt i utdanningsmulighetene i videregående opplæring.

Geir Egil Aavik er leder for karrierenettverket Øst-Telemark og rådgiver ved Rjukan ungdomsskole. Han forteller at det er et opplegg for dette i hele fylket. Tilbudet varierer noe fra kommune til kommune, men målet er det samme, at elever i løpet av ungdomsskolen skal besøke videregående skoler for å lære mer om utdanningsprogrammene.

Praksiskursene er et ledd i samarbeidet om karriereveiledning mellom ungdomsskolene i kommunene og de videregående skolene i fylket.

- Disse besøkene er sentrale for at elevene skal gjøre et riktig valg når de skal over i videregående skole, og på den måten sikre en god gjennomføring for alle, sier Geir Egil Aavik. Spørreundersøkelser har vist at besøk på de videregående skolene, sammen med innflytelse fra familie, er det som har størst påvirkning på elevenes valg av utdanningsprogram. 

Sikrere på skolevalget

Ida Saksen Wickmann og Thea Marie Fritzon Larsen er elever ved Vestsiden ungdomsskole og har denne uken to-dagers praksiskurs ved Skogmo videregående skole. Wickmann er på praksiskurs i programområdet helse og oppvekst, mens Larsen er på bygg og anlegg. 

Jentene er enige i at praksiskurset gir et godt grunnlag for hva de skal velge når de neste år skal søke seg inn på videregående opplæring. 

- Det er fint å møte elever fra andre skoler som liker det samme, sier Wickmann. Det mest nyttige med praksiskurset er at man kan bli sikrere på valget om hva man skal søke på.

Hun forteller at det står mellom helse og oppvekst og studiespesialisering, og at hun vil velge praksiskurs i studiespesialisering i tiendeklasse slik at hun får sett mer om hva begge programmene inneholder.  

- Det er gøy å få en opplevelse av hvordan det er på videregående skole, sier Larsen. Det er også viktig å få prøve ut faget, slik at man vet mer om hva man velger. Det kan jo være annerledes enn hva man har sett for seg. 

Starter forberedelsene tidlig

Kine 2.jpg

Ved Vestsiden ungdomsskole forteller rådgiver Kine Stensrud at de starter forberedelsene til besøket på de videregående skolene tidlig i januar.

- Vi begynner med å bli kjent med de ulike skolene. Da bruker vi skolens hjemmeside og nettressursen vilbli.no som kilder til å lage veggaviser til hver av skolene i Grenland. Plakatene blir hengende i klasserommene fra januar til mars. Plakatene viser bilder av skolene, hvilke programområder skolene tilbyr og eksempler på yrker disse programmene kan lede til, forteller Kine Stensrud. 

Rådgiveren er tydelig på at dette gir elevene et bedre grunnlag og større trygghet i valget de skal ta. 

- Etter at dette ble innført ser jeg at flere elever tør å velge program uten at vennene har valgt det samme. Noen er alene på en skole eller et programområde, men det går veldig fint, sier Kine Stensrud.

350 niendeklassinger på Skogmo

Mette Cecilie Anker er rådgiver ved Skogmo videregående skole som tar imot 350 niendeklassinger denne uken. Hun jobbet tidligere som rådgiver ved en ungdomsskole og har positive erfaringer med samarbeidet om praksiskurs, både fra ungdomsskolen og videregående. 

- Praksiskursene legger opp til ulike program som viser mange av valgmulighetene elevene har. På praksiskursene kan de sanke erfaring slik at de er i stand til å ta gode valg for egen fremtid, sier Anker.

Lang erfaring

Anne Charlotte Hermansen, leder for lokalt karrierenettverk i Porsgrunn og rådgiver ved Stridsklev ungdomsskole, er en av de som har lang erfaring med å arrangere praksiskurs for elevene på ungdomsskolen. 

- Vi startet med dette 2006-07. Da vi evaluerte ordningen etter noen år ga elevene tilbakemelding om at dette er et av de viktigste tiltakene for å bli sikrere på valg av utdanningsprogram i videregående opplæring, sier hun.

Bare fra Grenland er det 1308 elever som har besøkt videregående skoler denne uken. Hermansen forteller at kommunene deler på arbeidsoppgavene med å arrangere praksiskursene, og at det er en givende oppgave.  

- Jeg vet hvor viktig dette er for elevene. Selv om det finnes mye info på nettet så er det noe annet å komme fysisk ut i de videregående skolene for å lære mer om de ulike utdanninsgprogrammene og kjenne på atmosfæren. Et av målene vi er opptatt av er å hindre feilvalg og frafall til videregående opplæring, avslutter den engasjerte nettverkslederen.