Byggestart nærmer seg

Prosjektleder Grethe Bodholt ledet informasjonsmøtet
Prosjektleder Grethe Bodholt presenterte planer og framdrift for bygging av ny fylkesvei gjennom Holmestrand sentrum Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

24.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Starten for den nye for den nye fylkesveien gjennom Holmestrand kommer stadig nærmere. Torsdag kveld var det informasjonsmøte i Biorama.

- Jeg er veldig glad for at vi nå snart skal komme i gang, sier ordfører Elin Gran Weggesrud i Holmestrand.

Ventet i ti år

Hun forteller at planene om å få en ny vei gjennom bysentrum har versert lenge, helt siden før jernbanen fikk nye skinner for rundt ti års tid siden.

Sammen med Holmestrand kommune holdt Vestfold og Telemark fylkeskommune informasjonsmøte hvor nesten hele prosjektgruppa som arbeider med veien var til stede.  I tillegg møtte kommunen opp med sine folk.  Når veien skal bygges, vil det også bli lagt nye vann- og kloakkledninger samtidig.

Fester blikket fram

Ordføreren er ekstra glad fordi blikket kan festes litt lenger fram når byen skal videreutvikles. Fv. 3240 vil følge i stor grad den gamle jernbanetraseen, det betyr samtidig at sentrum vil bli skånet for en stor del av trafikken som i dag går gjennom bygatene.
Arbeidet som skal gjøres er svært omfattende. Det redegjorde prosjektleder Grethe Bodholt for overfor de i underkant av 100 som hadde møtt fram til møtet. Fire hus skal rives, men i tillegg er det mange hus som på et eller annet vis skal få skjerming mot støy.
- Det er gjennomført støyberegninger for bygninger i nærheten.  Beregningene har resultert i at vi har laget rapporter for tiltak på femti bygninger. I en del av disse er det flere leiligheter, sier prosjektleder Grethe Bodholt.

Lyser ut kontrakt


Hva som skal gjøres med de ulike bygningene, er ulikt. Det har også kommet nytt støyregelvek siden den forrige rapporten ble utarbeidet.  Før noe som helst blir gjort, vil representanter fra fylkeskommunen ta kontakt med hver enkelt bygningseier.  Dette vil skje allerede i løpet av denne våren sommeren.
Den første kontrakten som skal ut er kontrakt for rivning av de fire husene som skal vekk. Konkurransen vil starte i mai slik at arbeidet kan ta til på ettersommeren
- Planen er at støykontrakten skal lyses ut i høst.  Her vil det være en byggetid på ett år, fortsetter Bodholt. 
Hovedkontrakten skal lyses ut helt på tampen av året, med byggestart neste år.  Dette vil være en totalentreprise, derfor må entreprenøren som vinner konkurransen selv lage byggetegninger før arbeidet kan starte.  

Krevende forhold


Forholdene for byggingen er krevende. I deler av byggeområdet er det kvikkleiere. Derfor må arbeidet utføres både riktig og skånsomt.   
Presentasjonen som prosjektleder Grethe Bodholt holdt på møtet, kan du laste ned fra denne iden.  Møtet ble overført direkte på Holmestrand kommunes Youtube-kanal