– Glemmer fylkesveiene

Fylkesvei 3328  langs Seljordsvannet Foto: Tor Arvid Gundersen

Av:

Tania Ripoll

Publisert:

07.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Regjeringens budsjettforslag gir ikke fylkeskommunen det rommet vi trenger for å satse på fylkesveinettet - på tross av at vi har et etterslep på 4 milliarder kroner på fylkesveiene i Vestfold og Telemark.

– Jeg er overraska over at regjeringa fortsatt ikke ser alvoret i tilstanden på fylkeveiene våre. 100 millioner kroner til hele det nasjonale fylkesveinettet er alt for lite,  sier fylkesordfører Terje Riis Johansen.

– Hvis dette fortsetter vil fylkesveiene snart ha samme standard som grusveien utenfor gården min, sier han.

Ingen penger til forhandling om byvekstavtale

– Jeg er svært glad for at det settes av 80 mill til belønningsavtale for Grenland. Samtidig ønsker vi så snart som mulig å komme i forhandlinger med regjeringen om en byvekstavtale. Vi ser at regjeringa i statsbudsjettet prioriterer de største byene, men minner om at Grenland har en bypakke på plass og er klare for forhandlinger, sier Riis-Johansen.

Ingen penger til videre utbygging av InterCity mellom Tønsberg og Skien

Utbygginga av InterCity nord for Tønsberg fortsetter som planlagt. Det er derimot ikke satt av midler til planlegging mellom Tønsberg og Skien. 

– Det er bra at det er satt av midler til å ferdigstille utbygginga av InterCity nord for Tønsberg. Samtidig ligger nå alt klart for planlegging av den svært viktige strekningen mellom Stokke og Sandefjord. Utbygging av denne strekningen er helt nødvendig for å hente ut økt nytte av de store investeringene som allerede er gjort på Eidangerparsellen. Når dette ikke ligger inne i statsbudsjettet slik vi hadde håpet på, forventer vi at det kommer på plass i ny Nasjonal Transportplan, sier Riis-Johansen.

Kompenseres for koronatap for kollektivtransporten

Regjeringen har foreslått at fylkeskommunene får 1,25 milliarder kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter på kollektivtransport. Dersom dette fordeles mellom fylkene med samme nøkkel som i 2020, håper vi at dette vil dekke forventet tap av billettinntekter i fylket, som vi ligge på nærmere 35 millioner kroner.

– Dette er vi svært glade for. Vi må håpe at koronaepidemien ikke rammer oss enda hardere, slik at dette faktisk er tilstrekkelig, sier fylkesordføreren.

Ramme for fylkeskommune

I statsbudsjettet for 2021 får Vestfold og Telemark fylkeskommune en vekst på 2,1 prosent, mens resten av landet får en vekst på 3,6 prosent.

– Jeg er bekymra for konsekvensen av et så trangt budsjett. Fylkeskommunen er midt oppe i en omfattende innsparingsprosess, og  dette statsbudsjettet vil ikke gjøre det lettere for oss å utvikle fylket vårt til beste for innbyggere og næringsliv, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.