Skal bli trygge på å snakke med unge om rus

Jeanette Flack Johansen og Kristin Selstrøm Moe i pedagogisk psykologisk tjeneste skal bli bedre på å snakke om rus med de unge.
TIL STEDE FOR UNGE: Jeanette Flack Johansen og Kristin Selstrøm Moe i pedagogisk psykologisk tjeneste skal bli bedre på å snakke om rus med de unge.

Av:

Kristin Berge

Publisert:

20.10.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

– Målet er at vi skal være trygge voksne som de unge kan snakke med. Vi vil ikke være fordømmende, men den tryggheten de trenger for å ta tak i rusvanene sine.

Det sier Jeanette Flack Johansen i pedagogisk psykologisk tjeneste i Vestfold og Telemark fylkeskommune, som sammen med kollega Kristin Selstrøm Moe koordinerer "Kompetanseløft – ungdom rus og psykisk helse".

Dødsfall avdekket behov

- Det er et felles kompetanseløft for PP-tjenesten, de videregående skolene og Oppfølgingstjenesten i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Arbeidet er et resultat av et behov for kompetanse vi avdekket da vi hadde alvorlige hendelser, og rusrelaterte dødsfall i ungdomsgruppa, forteller hun.

Bredt samarbeid

Kompetanseløftet er støttet av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og Kompetansesenter rus- region sør (Korus) og Norsk narkotikapolitiforening som er samarbeidspartnerne til fylkeskommunen i en kursrekke som nå pågår for lærere, elevtjenesten, PP-tjenesten, oppfølgingstjenesten og fylkesadministrasjonen.

«- Målsettingen er å forebygge rusbruk og møte elever som står i rusutfordringer på en profesjonell og støttende måte»

- Jeanette Flack Johansen

Viktig arena

– Dette er et felles kompetanseløft for videregående opplæring om hvordan vi kan forebygge og møte ungdom med bekymringsfullt rusbruk. Skolen er en viktig arena for å forebygge rus. Kompetansehevningen har som mål å ruste oss til å møte elever som står i rusutfordringer, og vite hvem vi kan samarbeide med, samtidig som vi ønsker å bygge et nettverk i videregående opplæring for sammen å kunne opprettholde kompetansen innen rus og psykisk helse i møte med ungdom. En annen viktig målsetting i opprettelsen av nettverket, er å tilrettelegge for og systematisere et samarbeid på tvers av kommuner og sektorer, til det beste for ungdommene våre.

Det kommer snart mer informasjon om kompetanseløftet på denne nettsiden. Dersom du lurer på noe kan du kontakte Kristin Selstrøm Moe, PPT eller Hilde Jeanette Løberg Korus-Sør.