Svært gode søkertall til fagskolen

Fagskolen i Porsgrunns hovedfasade
Foto: Fagskolen Vestfold og Telemark

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

16.05.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Ferske tall fra Samordnet opptak viser at Fagskolen Vestfold og Telemark er blant de fagskolene i landet med størst økning i antall førstevalgsøkere.

Søkertallene til høyere yrkesfaglig utdanning ved landets fagskoler ble nylig offentliggjort av Samordnet opptak.

- Dette er svært gledelige tall. Fagskolen Vestfold og Telemark har den fjerde største prosentvise økningen i antall førstevalgssøkere sammenlignet med fjoråret. Det er vi veldig stolt av, rektor Jens Christian Thysted.

Nå jobber skolen med å innfri flest mulig førstevalgsønsker til kommende studenter, og planlegger suppleringsopptaket. 

- Onsdag 25. mai åpner vi opp igjen suppleringsopptaket og legger vi ut flere studieplasser. Vi har fortsatt enkelte studier som har ledig kapasitet og mulighet til å ta imot flere studenter, Thysted.

Mer informasjon om saken finner du her:

Søker- og opptakstall 2022 - Samordna opptak
Stor økning i antall førstevalgs søkere | Fagskolen Vestfold og Telemark (fagskolen-vestfoldogtelemark.no)