Godt i gang med nye driftskontrakter

Gruppe mennesker fra Norvei AS og fylkeskommunen sett forfra, stående foran brøytebil og gravemaskin.
Norvei AS har ansatt flere nye medarbeidere og kjøpt inn nye maskiner i forbindelse med den nye kontrakten. Foto: Freddy Samson Fagerheim

Av:

Freddy S. Fagerheim og Hanna Hekkelstrand

Publisert:

08.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fra og med onsdag 1. september er det nye koster som har ansvar for å feie fylkesveiene våre.

Tre nye entreprenører har overtatt ansvaret for drift og vedlikehold av deler av fylkesveinettet. Dette gjelder områdene Vestfold Nord, Grenland og Rjukan.

 

Lokale krefter

Kontrakten for Vestfold Nord omfatter området Holmestrand, deler av Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommuner.

– Jeg er veldig fornøyd med oppstarten fra Nordvei, og er imponert over alt de har fått på plass til oppstart, sier byggeleder Mats Toverud, som har ansvar for Vestfold Nord.

I Skien er det den lokale familiebedriften Steen-Hansen Maskin AS som har overtatt ansvaret for Grenlandskontrakten. Kontrakten omfatter området Skien, Siljan, deler av Porsgrunn, Drangedal, Larvik og Midt-Telemark kommuner.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang. Dette er en stor kontrakt for oss, og jeg må innrømme at jeg gråt av glede da jeg fikk vite at det var vi som fikk kontrakten, sier Richard Steen-Hansen, daglig leder i Steen-Hansen Maskin AS.

Også på Rjukan er det ny entreprenør på plass. Her er det Presis Vegdrift AS som har overtatt ansvaret.

Driftskontrakter2.jpg

Ny kontraktsform

Det er ikke bare entreprenørene som er nye denne høsten. Kontraktsformen er også betydelig endret fra tidligere. I de gamle kontraktene måtte entreprenørene på forhånd estimere hvor mye de ville måtte rykke ut i løpet av kontraktsperioden, og gi en fastpris på bakgrunn av dette. I de nye kontraktene er det fylkeskommunen som selv tar risiko for eksempel ved ekstreme værhendelser, og til enhver tid bestiller tjenester av entreprenøren fortløpende. Dette har vært avgjørende for at de mindre bedriftene tok sjansen på å ta over roret.

– Dette har vært vår drøm siden før vi starta. Dette har vi venta på. Nå får vi betalt for det vi faktisk gjør og slipper mye av risikoen. Det er absolutt en fordel at det har blitt slik, sier Arne Rustad, som er anleggsleder hos Norvei AS

For fylkeskommunen har det vært viktig å finne en kontraktsmodell som kunne bremse den eksplosive veksten i kostnader for drift av veinettet som man har sett i hele landet.  

- Vi ønsker å få mest mulig vei for pengene, og at pengene vi bruker faktisk havner på veien, sier byggeleder Mats Granli, som har ansvar for Grenlandskontrakten.

Norvei AS med Mats Foto-FSF.jpg

Skal brøyte ved behov

Innbyggerne vil merke at driftskontraktene er endret. Et eksempel er at veiene istedenfor å brøytes med jevne mellomrom, i faste sykluser, først brøytes når det har kommet en viss mengde snø på veien. Konsekvensen av dette vil være at innbyggerne i perioder vil oppleve mer hvit vintervei enn tidligere. Fylkeskommunen vil også redusere belastningen vinterdriften har på klimaet, blant annet gjennom å salte mindre.