Grønn Jyllandskorridor på dagsorden

Mennesker står på skipsdekk i Horten
Årsmøte i Nordisk transportnettverk på befaring ved Asko Maritime AS Foto: Linda Carolina Ehnmark

Publisert:

21.11.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Hvordan skal fremtidens godstransport se ut? Dette var et av temaene som ble diskutert da Nordisk transportpolitisk nettverk (NTN) gjennomførte årsmøte i november.

Hovedfokuset på årsmøtet var Grønn Jyllandskorridor. Jyllandskorridoren, med fergeforbindelsene fra Larvik og Kristiansand til Hirsthals, knytter Sør-Norge sammen med Jylland og resten av Europa. 

Jakter på muligheter

Programmet for konferansen var variert, med fokus på mulighetene som fins i en Grønn Jyllandskorridor. Det er gjennomført et forprosjekt med støtte fra EU, og det er nå søkt om midler til å gjenomføre et hovedprosjekt for å gå mer i dybden på hvilke muligheter som ligger i korridoren. 

Som en del av programmet var årsmøtet på befaring hos ASKO Maritime AS i Horten for å se på de elektriske og autonome ferger som vil transportere gods mellom Moss og Horten. Det ble også gjennomført et besøk på Larvik havn og den nye jernbaneterminalen som åpner for godstog over havnen. I dag går en pendel mellom Larvik og Halden med tømmer og flis. Tiltak som disse erstatter lastebiltransporter og resulterer i mindre forurensning, utslipp og færre sjåførtimer. 

Lyst til å vite mer? Da kan du lese her.