Grønn omstilling i industrien - nå haster det!

Industriukas politiske kickoff arrangeres 26. mai, mens selve Industriuka er 25.-29. oktober 2021. Foto: industriuka.no

Av:

Charlotte N.Erikstad

Publisert:

03.05.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Industriuka arrangeres til høsten som en nasjonal møteplass for alle som jobber med nødvendig omstilling og vekst i industrien. Bli med på politisk kickoff allerede 26. mai!

Industriuka blir en nasjonal møteplass som kan bidra til nye samarbeidspartnere, øke kunnskapen om muligheter og behov for utvikling, finansiering til nødvendig omstilling og vekst i industrien, som er viktig for det norske velferdssamfunnet.

Inviterer til kickoff

Det hele starter med et politisk kickoff onsdag 26. mai. Klikk her for mer informasjon, program og påmelding

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Her kan du bli med på en dag med kjente bedrifter og politikere som tar opp de store spørsmålene de og viktigste temaene: 

  • Den avgjørende kraftdebatten / Kampen om de grønne elektronene
    Har vi nok fornybar energi til å gjøre norsk industri konkurransedyktig? Hvor mye kraft trenger norsk industri? Hva skal det koste? Skal vi fortsette å eksportere norsk fornybar energi? Hva med vindkraft, sol og utvidelse av vannkraft?
  • Verdiskapning gjennom grønn omstilling
    Klarer norsk industri/bedrifter den nødvendige omstillingen? Det må skapes 250 000 nye jobber. Har vi virkemidlene, gründerne, kapitalen, kompetansen, og politikerne som skal til?

Tid: 26. mai kl. 09.00 – 16.00
Sted: Kulturhuset Ælvepsielet, Porsgrunn

Her finner du mer informasjon om program og påmelding.

Viktigste møteplassen for grønn industri

Industriuka arrangeres fra 25.-29. oktober 2021. Hold av datoen og les mer på industriuka.no

Hva er Industriuka?

En nasjonal møteplass for industribedrifter og leverandører og en tilrettelegger for nye samarbeid og forretningsmuligheter.

Hvor skjer det?

Industriuka arrangeres i Porsgrunn, Vestfold og Telemark – en industriby med over 100 års industrihistorie ved utløpet av Telemarkskanalen og midt i Norges største industriregion. 

Hvem deltar?

Industriukas hovedmålgrupper er industriaktører, investorer og private næringsaktører, FoU og akademia knyttet til industrisektoren samt det offentlige apparatet som påvirker rammebetingelsene for industrien.

Hvem arrangerer?

Initiativtaker til Industriuka er klyngen Green Industry Cluster (GIC), som er en nylig sammenslåing av tidligere industrinettverk Telemark Offshore, IndustriClusteret Grenland og Teknologinettverk Telemark. 

Industriuka arrangeres som et samarbeid mellom flere aktører, blant dem Vestfold og Telemark fylkeskommune.