Tiltaksnivået på de videregående skolene fastsettes lokalt fra lørdag

Illustrasjon av koronavirus
Foto: Mostphots/Wildmedia

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

13.01.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Regjeringen orienterte torsdag kveld om at de nå anbefaler grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen der smittesituasjonen tilsier det, men at kommunene må gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt og sette tiltaksnivået deretter.

Trafikklysmodellen beholdes i skolen, men regjeringen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Skolene skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå.

For mer informasjon, se tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt - regjeringen.no

Regjeringen har også besluttet å gjøre endringer i karantenereglene for hele befolkningen. Nå trenger man ikke lenger være i karantene, hvis man er nærkontakt til en smittet, som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær. Det betyr at karantene på fritiden for ansatte i skolen faller bort.  

Endringene trer i kraft natt til lørdag.

Nærmere informasjon vil bli publisert på skolenes egne nettsider.