Guandaline Sagliocco får fylkeskulturpris

Guandaline Sagliocco i en park med mikrofon
Fylkeskulturprisen overrekkes Guandaline Sagliocco av fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkesting 5. desember. Foto: Dag Jenssen

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

07.09.2023

Oppdatert:

07.09.2023 kl.16.09

Vestfold og Telemark fylkeskulturpris 2023 tildeles Guandaline Sagliocco for hennes mangeårige kunstneriske virke innen scenekunst.

Fylkeskulturprisen er på 75 000 kroner, og skal gi honnør og anerkjennelse til en aktiv kunstner eller kulturaktør som har gjort en betydelig innsats for fylkets kunst- og kulturliv. 
 
Det var i Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett den 7. september at det ble vedtatt å gi årets fylkeskulturpris til Guandaline Sagliocco. 

Markerer seg nasjonalt og internasjonalt 

− Vi er veldig stolte over å kunne tildele den siste fylkeskulturprisen i Vestfold og Telemark fylkeskommune til Guandaline Sagliocco, sier Maja Foss Five, leder av hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.  
 
Retningslinjene vektlegger at kandidaten skal ha tilknytning til Vestfold og 
Telemark. Kandidaten må være aktiv og synlig på den regionale kulturarenaen, og gjerne også nasjonalt, og må kunne vise til aktivitet og produksjon av høy kvalitet. 
 
Fylkeskulturprisen er ikke søkbar. Ved nominasjonsfristens utløp var det kommet inn 23 forslag på kandidater til prisen.  
 
− Vi ser at nivået på årets nominerte kandidater er høyt, og at et bredt spekter av kunstnere og kulturaktører er representert, sier Foss Five. 

– Likevel pekte Guandaline Sagliocco seg sterkt ut, med sin solide lokale forankring. Hun har gjennom mange år markert seg som en viktig og betydningsfull kunstner i vårt fylke. Samtidig markerer hun seg også nasjonalt og internasjonalt, og bidrar til å sette Vestfold og Telemark på kartet.  

Særegen scenekunstner 

Guandaline Sagliocco er en anerkjent og svært dyktig skuespiller. Hun var med på å etablere Sagliocco Ensemble i 1988, og har siden den gang befestet sin posisjon som et av de fremste teaterkompaniene for barn og unge i Norge. Gjennom sitt mangeårige samarbeid med andre kunstnere og med Grenland Friteater har Guandaline etablert seg som en scenekunstner med et særegent scenisk språk og en unik tilstedeværelse på scenen.  
 
Saglioccos poetiske, absurde og lekne forestillinger holder høy kvalitet, og er ettertraktet både hos arrangører og festivaler, og som del av kulturprogrammet i barnehager og grunnskole. Hun er en utrettelig, særs kreativ og hylende morsom skuespiller som har turnert land og strand rundt, og som gjennom årene har spilt over 3000 forestillinger for over 220 000 publikummere. Hun har en særegen kommunikasjon med publikum, som gjør henne elsket av så vel barn som voksne. Sagliocco har mottatt en rekke priser, og hennes kunstneriske arbeid er et viktig bidrag til det norske teatermangfoldet. 
 
Fylkeskulturprisen overrekkes av fylkesordfører i forbindelse med Vestfold og Telemark fylkeskommunes aller siste fylkesting den 5. desember. 

Mer om fylkeskulturprisen her.