Har satt opp over 20 veilys på dugnad

Bilde i høydeformat, der mann vises i helfigur, og ser rett i kamera. På mannens høyre side vises en lyktestolpe i full høyde. Omgivelsene er snødekte og det er vintermørkt.
Rune Tangen viser frem et av lysene som har blitt satt opp ved hjelp av dugnadsinnsats. Foto: Privat

Publisert:

16.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fossing velforening har over flere år lagt ned mye innsats i å gjøre Fossingveien tryggere. Blant annet ved hjelp av støtte fra fylkeskommunen har de lykkes med å sette opp over 20 veilys.

– Fossing velforening er en liten velforening, så vi har tatt det litt etter hvert. Vi har holdt på med dette lenge, kanskje over ti år, sier ildsjel Rune Tangen.

Fossing ligger i Bamble kommune, helt på grensa til Kragerø. I området er det mange hytter, men også noen fastboende. År etter år har altså velforeningen engasjert seg for å gjøre veien gjennom bygda tryggere – gjennom fortetting av gatelys.

Viktig bidrag

Støtten velforeningen har fått av fylkeskommunen er tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet. Dette er midler foreninger og privatpersoner kan søke om. Nå er tiden kommet for at midlene skal lyses ut igjen.

Les mer om hvor du kan søke støtte til tiltak i ditt nærmiljø her.

Tangen i Fossing er ikke i tvil om at midlene har kommet godt med.

– Uten støtten fra fylkeskommunen hadde det ikke gått. Resten av finansieringen har vi fått til blant annet gjennom velforeningskontingenten, og vi er veldig glade for at mange hytteeiere har valgt å betale kontingent. På denne måten har vi fått til dette, sier Tangen.

Mye av forarbeidet har velforeningen fått utført på dugnad, blant annet gjennom fjerning av vegetasjon. Selve monteringen av gatelys er det Kragerø energi som har stått for.

Veien føles tryggere

Fossingveien er den offisielle sykkelveien i Kragerø, og det ferdes mange myke trafikanter på strekningen.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger på at veien oppleves som tryggere nå. Det gjelder både for syklistene, men også for eksempel for skoleungene som venter på bussen om morgenen, sier han.

Han legger ikke skjul på at drivkraften i engasjementet hans ligger i resultatene.

– Det er moro å engasjere seg når man ser at det skjer noe, og at det virker. Vi har fått veldig positiv respons, avslutter han.