Heiplansamling på Skinnarbu

Fra v. Steinar Bergsland, ordfører Tinn, Hanne Velure, leder av USS og Terje Riis-Johansen, fylkesordfører Vestfold og Telemark Foto: Linda Lomeland

Publisert:

16.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

14.-15. oktober arrangerte Vestfold og Telemark fylkeskommune den 7. samlingen siden Heiplanen ble vedtatt i 2013.

Samlingen ble åpnet av fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Fylkesordføreren fortalte at han som bonde merket utfordringene med klimaendringene, som gir mer uforutsigbart vær, i et av landets beste landbruksområder. Han kunne derfor forestille seg hvor utfordrende klimaendringene må være for villreinen, i et av landets mest krevende klimaområdet.

Norge det eneste landet i Europa som fortsatt har bestander av den opprinnelige ville europeiske fjellreinen. For å opprettholde denne bestanden forutsetter store sammenhengende fjellområder med lite forstyrrelse. Derfor er det viktig med slike konferanser hvor samarbeidspartene møtes og diskuterer utfordringene

Utfordringer

Den største utfordringen for villreinbestanden er arealpress i og rundt fjellområdene i Sør-Norge. Det kan for eksempel være at utbygging av fritidsboliger kommer i konflikt med verne- og omsynssonene for villrein. Eller at reinens naturlige forflytning kommer i konflikt med fritidsaktiviteter. For eksempel ski- eller turgåere.

Klimaendringer er også en utfordring for villreinbestanden. Beite, gjengroing, vekslende varme- og kuldeperioder kan redusere tilgang på gode beiteressurser Det kan blant føre til kan redusere tilgang på gode beiteressurser, spesielt på vinterstid.

Heiplan - satsingområder

Heiplanen skal sikre et varig og samanhengande leveområde for villreinen på tvers av 17 kommunar og 4 fylkeskommunar samtidig som det leggjast til rette for bygde- og næringsutvikling. Heiplanen ble vedtatt av fylkeskommunene som er en del av Heiplanområdet i 2012 og godkjent av Klima- og miljødepartementet i 2013.

I Heiplanen er det fire hovedsatsingsområder:

1.Bygde- og tettstedsutvikling

2.Helhetlig arealforvaltning

3.Kommunal planoppfølging

4.Kunnskapsbasert planlegging og utvikling

Fakta - geografi og areal

  • Heiplanområdet utgjør 2 av de 10 nasjonale villreinområdene i Norge
  • Utbredelse 6 600 km2
  • 17 kommuner i 3 fylker; Vestland, Agder og Vestfold og Telemark samarbeider om Heiplanen
  • I Vestfold og Telemark fylkeskommune er det kommunene Vinje, Tokke og Fyresdal som er en del av Heiplanområdet. Arealet her utgjør 1 200 km2, 18% av heiplanområdet.