Her finner du opplæringstilbud for voksne

Mann med skjegg og et vann i bakgrunnen
Vestfold og Telemark fylkeskommune har en vifte med opplæringstilbud for voksne. Foto: Illustrasjonsfoto av -Robbie- / Getty Images Pluss

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

23.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Også voksne har muligheten til å ta videregående opplæring eller øke sin kompetanse. Fylkeskommunens karrieresenter kan hjelpe med valgene.

– Det å gi innbyggere relevant opplæring og kompetanse, er blant fylkeskommunens aller viktigste oppgaver, sier Liv Marit Hansen, seksjonsleder for kompetanseutvikling og inkludering.

Flere tusen elever får opplæring ved de videregående skolene i fylket hver dag. Det som kanskje er mindre kjent, er alle opplæringstilbudene for voksne. 

– Vi opplever at mange synes det er vanskelig å finne frem til hvilke opplæringstilbud som finnes. Derfor har vi nå laget en bedre oversikt. Det finnes flere muligheter for voksne som vil øke sin kompetanse, sier Hansen.

Synes du det er vanskelig å finne ut av ting? Her er oversikten over opplæringstilbud for voksne, i fylkeskommunens regi. 

Gratis karriereveiledning for voksne

Samfunnet er i endring, og framover vil arbeidslivet ha behov for ny og endret kompetanse.

Fylkeskommunens karrieresenter kan hjelpe innbyggere over 19 år med valgene mot en utdanningsvei, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

– Innbyggere kan stå overfor vanskelige valg, og da kan det være en god idé å søke karriereveiledning ved Karrieresenter Vestfold og Telemark. Senteret tilbyr gratis karriereveiledning til voksne, sier Liv Marit Hansen.

Klikk deg inn på nettsidene til Karrieresenter Vestfold og Telemark for å lese mer om tilbudet. Her kan du også bestille en karriereveiledningstime.

Opplæring der jobbmulighetene finnes 

En viktig oppgave for fylkeskommunen, er å tilpasse opplæringstilbudet til etterspørselen etter kompetanse i Vestfold og Telemark.

– Fylkeskommunen samarbeider tett med arbeidslivet for å tilby opplæring i fag hvor det er arbeidskraftsbehov i fylket, sier Kristina Rabe. 

Hun er seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Det er stort behov for faglærte i mange bransjer, og det finnes flere muligheter for å ta fagbrev for både voksne og unge, sier Rabe.

Hun sier det finnes muligheter både gjennom opplæring i bedrift og ved å ta en fagprøve etter å ha hatt lang og relevant praksis. 

– De som tar fag- eller svennebrev, har svært store muligheter for fast og god jobb, sier Kristina Rabe.

LES MER: Opplæringstilbud for voksne

Ta videregående som voksen

– Innen voksenopplæringen, er vi opptatt av hva du har med deg av erfaringer og kompetanse fra tidligere. Vi ser på hvordan vi kan bruke dette og enklest hjelpe deg frem til fagbrev eller vitnemål, sier Ben Ståle Leirvåg.

Han er seksjonsleder for inntak, eksamen og voksenopplæring i fylkeskommunen.

Leirvåg forteller at vurderingen av realkompetanse er en nøkkel, og første steg for voksne over 25 år. Dette er en gratis vurdering av kompetansen, sett i forhold til læreplaner i videregående skole.

– Mangler du ett eller flere fag, er mulighetene til å melde seg opp som privatist til stede på våren og på høsten. Har du utdanning fra utlandet, er det ordninger for godkjenning av den, sier Leirvåg. 

Fagskoler for flere yrkesretninger

I viften med opplæringstilbud for voksne, finner vi også fagskoler. I Vestfold og Telemark finnes det både offentlige og private fagskoler, innen en rekke yrkesretninger.

– Fordelen med fagskole, er at utdanningen kan tilpasses både dem som står i og utenfor arbeid. Kompetansen man får ved en fagskole, har direkte nytteverdi i arbeidslivet, sier Liv Marit Hansen.

Fagskolen i Vestfold og Telemark, eid av fylkeskommunen, tilbyr korte og lange utdanninger.

Høyere yrkesfaglig utdanning, eller fagskoleutdanning, er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning.

Her er oversikten

Er du voksen? Du har alltid en mulighet til å ta videregående opplæring eller øke kompetansen.