Historisk havnesamarbeid

Møtedeltagerne måtte holde avstand også når gruppebildet ble tatt Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

04.09.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Havnene i Oslofjordregionen starter nå et samarbeid hvor de skal jobbe sammen for å finne klima- og miljøvennlige løsninger for fremtidens havner.

-Dette er et historisk initiativ. Samarbeidet er det første i Europa av sitt slag.  Ingen andre havner har tidligere inngått et slikt geografisk samarbeid. Havna er porten til Europa, poststemplet på eksportnæringene våre. Havnene som er med i samarbeidet er i mange tilfeller konkurrenter, men ønsker å gå sammen om klima- og miljøtiltak for «grønne» havner. Det synes jeg er veldig flott, sier Ådne Naper, hovedutvalgsleder for klima, plan og areal i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Samarbeidet er i gang

Første møte og kick-off for samarbeidet var på Bølgen kulturhus i Larvik 2. september. Her møttes havnene, sammen med fylkeskommunene, for å bli bedre kjent med hverandre og for å konkretisere samarbeidet og hvilke resultater de ønsker ut av samarbeidet.

Seksjonsleder Anitra Fossum forteller hun var meget fornøyd med arrangementet i Larvik.

-Jeg kan si på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune at vi gleder oss til å komme i gang. Jeg ser frem til et godt samarbeid med havnene, sier Fossum.

Målet er å gjennomføre nødvendige tiltak for å smartere og grønnere havner i samarbeid med regionale sektormyndigheter.

Havnene som deltar i Havnesamarbeidet i Oslofjorden er:

  • Oslo havn
  • Drammen havn
  • Borg havn
  • Kristiansand havn
  • Larvik havn
  • Grenland havn
  • Moss havn

Etter hvert kan det bli aktuelt å inkludere også flere havner i regionen i samarbeidet.

Jobbe for felles løsninger

Et havnesamarbeid kan bidra til økt bruk av felles utslippsfrie løsninger til skip og tungtransport i havnebyene rundt Oslofjorden. Et samarbeid har potensial til å bidra til mer energieffektiv transport og reduserte utslipp, støv og støy. Lasten på 1 containerskip tilsvarer 400 semitrailere på veien. Det viser litt av potensialet ved å flytte mer av veitransporten over på skip.

Samarbeid om klima

Klimanettverkene fra Viken, Agder og Vestfold og Telemark var også tilstede på oppstartsmøtet og presenterte seg for havnene. Mange av havnene er i foreløpig ikke med i klimanettverkene, men de ble nå invitert og oppfordret til å bli med i sitt regionale klimanettverk.

Klar melding til fylkeskommunene

Vestfold og Telemark fylkeskommune vil ta ansvar for å etablere en møteplass for havnene som sogner til fire fylker. Felles kunnskap og erfaringsdeling vil være sentralt, men også å invitere inn andre samfunnsaktører som må være med når havnene skal løse sine miljøutfordringer.