Høringsperioden avsluttes i disse dager

Fylkesutvalget behandler saken 9. februar. Det endelige vedtaket om det skal søkes om deling, fattes i fylkestingets møte 15. februar. Foto: Kristine Mellefoss / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

27.01.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Spørsmålet om en mulig deling av Vestfold og Telemark har vært på høring siden begynnelsen av januar. Nå sammenfattes innspillene, og 2. februar kommer sakspapirene til møtet i fylkestinget.

Høringsfristen for kommuner og «sivilsamfunn» i Vestfold og Telemark er 27. januar, og her er en oversikt over innspillene som har kommet inn så langt. 

Sakspapirer kommer 2. februar

Høringsinnspillene blir nå sammenfattet i et eget høringsvedlegg. Dette vedlegget følger sakspapirene til fylkestingets møte 15. februar. 

Høringsvedlegget vil også inneholde uttalelser på vegne av de ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune, representert gjennom tillitsvalgte i medbestemmelsesmøtet og medlemmer i hovedarbeidsmiljøutvalget.

Først behandler fylkesutvalget saken 9. februar. Det endelige vedtaket om det skal søkes om deling, fattes i fylkestingets møte 15. februar. 

Sakspapirer til de politiske møtene – med saksfremlegg, fylkesdirektørens innstilling og høringsvedlegg – blir tilgjengelig onsdag 2. februar. 

LES MER: Mulig deling av Vestfold og Telemark

Veien fram til vedtak

Du kan følge prosessen videre og finne mer informasjon på denne temasiden:

Høringsinnspill

Høringsfristen var 27. januar, og her finner du en oversikt over høringsinnspillene som kom inn.

Les den fullstendige høringsrapporten