Hovedinntaket til videregående skoler er klart

Elever på bibliotek
Husk å svare på tilbudet om skoleplass på vigo.no innen fredag 22. juli! Foto: Max Emanuelson

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

07.07.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Hovedinntaket til videregående skoler for neste skoleår er klart. Den 7. juli har 94 % av søkerne fått tilbud om skoleplass på videregående skoler i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har til alle som har registrer mobilnummer, sendt ut SMS til søkerne som har fått tilbud om plass eller ventelisteplass ved videregående skoler til høsten. 

Fristen for å svare på tilbudet er fredag 22. juli.

For å svare på skoleplassen på www.vigo.no, trenger søkerne MinID. MinID ble også brukt i forbindelse med søkingen. Søkere som trenger hjelp med MinID, kan kontakte brukerstøtte på telefon 800 30 300 eller minid@difi.no.   

Nøkkeltall for hovedinntaket

  • Ved søknadsfristen 1. mars, var det totalt 15 093 søkere til videregående skole. 
  • I juli-inntaket har totalt 15 104 vært med å konkurrere om plass, og 14 144 søkere har fått tilbud om plass. Det vil si at 94 % har fått tilbud.
  • 210 søkere fra andre fylker har fått plass etter gjesteavtale.
  • 12 998 av 14 144 har fått innfridd sitt førsteønske, det vil si 92 %. 
  • På Vg1 nivå, har 87 % av søkerne fått innfridd sitt førsteønske. 
  • Ca. 500 søkere med ungdomsrett står på venteliste etter juli- inntaket. De vil få et tilbud om skoleplass i august.

Siste inntak er 3. august og alle som har ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass i løpet av august. 

Søkere med voksenrett er med i inntaket i august, deretter konkurrerer søkere fra andre fylker om ledige plasser i Vestfold og Telemark. 

Fordeling på videregående skoler

Inntaket fordeler seg slik på de videregående skolene: 

Hovedinntak - tabell.JPG

Her ligger full oversikt over skoletilbud 2022-2023 per skole.

Lærlinger og lærekandidater 

Det er mange søkere til læreplass i bedrift som allerede er registrert med lære- eller opplæringskontrakt per 7. juli, og enda flere har kontakt med bedrifter og opplæringskontor om å få læreplass (bli formidlet til læreplass). 
 
Formidlingen av søkere til ledige læreplasser pågår fra mars til november. Både opplæringskontorene, lærebedrifter, skolene og fag- og yrkesopplæringsseksjonen jobber aktivt for å at flere skal få læreplass.

Dette er status per 7. juli 2022: 

  • Totalt har 1 179 av 2 090 søkere fra vårt eget fylke fått læreplass eller opplæringsplass. Av disse har 42 av 123 søkere til plass som lærekandidat fått opplæringsplass. 
  • De som har fått læreplass som lærlinger, fordeler seg slik: 969 av 1577 med ungdomsrett, 82 av 188 med voksenrett, 17 av 33 med fullføringsrett og 69 av 169 uten rett. 
  • 80 av søkerne nevnt over har fått læreplass i annet fylke, og 66 av disse fra gruppen med ungdomsrett. 
  • I tillegg til 2 090 søkere fra eget fylke, er det 159 søkere fra andre fylker. Av disse har 94 fått plass i bedrifter i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Søkere fordelt på utdanningsprogram

Tabellen under viser antall søkere til opplæring i bedrift fra eget fylke, fordelt på utdanningsprogram:

Læreplasser.jpg

Flere bransjer trenger læreplasser

Det er 639 søkere fra eget fylke med rett (ungdomsrett, voksenrett eller fullføringsrett) og som har læreplass på 1. ønske, som fortsatt ønsker læreplass. For flere av disse jobbes det allerede med å inngå lærekontrakt.
 
– Bransjene melder om ledige læreplasser, så vi regner med at mange flere får læreplasser i løpet av sommeren og tidlig høst, sier Kristina Rabe, seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring. 
 
– Arbeidslivet som henter lærlinger fra utdanningsprogrammene restaurant- og matfag, bygg- og anleggsteknikk, og teknologi og industrifagene, er de som i særlig grad sier de trenger flere lærlinger, så vi tror på en økning i tallene på formidlet til læreplass, sier Rabe. 

Vær aktive og tilgjengelige

Vestfold og Telemark fylkeskommune sender søknadene til søkere fra eget fylke til de lærebedriftene og opplæringskontorene som er registrert og godkjent hos fylkeskommunen. 
 
Alle søkere til læreplass oppfordres til å være aktive og være tilgjengelig på telefon og e-post, slik at de er mulig å nå for bedrifter og opplæringskontor på jakt etter lærlinger og lærekandidater. 

Kvalifiserte søkere til læreplass som står uten tilbud i august, vil få tilbud om alternativ vg3, les mer om ordningen her Vestfold og Telemark fylkeskommune - Hva skjer hvis du ikke får læreplass?
 
Bedrifter som ønsker å ta inn lærling eller lærekandidat, kan finne informasjon om dette på fylkeskommunens nettsider eller ta kontakt på e-post: fagopplaring@vtfk.no

Husk å svare!

Fristen for å svare på tilbudet om skoleplass er fredag 22. juli.