Høye ambisjoner for Vikingveien

Bilde av vikinger
Midgard vikingsenter på Borre i Horten blir en sentral aktør og destinasjon langs Vikingveien. I bakgrunnen ser vi Gildehallen, en unik konstruksjon og tolkning av hvordan en kongelig hallbygning fra vikingtiden kan ha sett ut. Foto: visitvestfold.com

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

13.04.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nå har fylkespolitikerne vedtatt det som kan bli en storstilt satsing på et nytt formidlings- og opplevelsestilbud om vikingtid i Vestfold og Telemark: Å etablere Vikingveien som et sammenhengende konsept, fra Borre i Horten til Skinnarbu i Tinn.

Vikingtidssatsningen i Vestfold og Telemark startet i tidligere Vestfold, men omfatter i dag hele fylket. Bærebjelken har vært å etablere «Vikingveien» – og nå kan det bli fortgang i sakene. Sist torsdag vedtok nemlig hovedutvalget for kultur, folkehelse tannhelse og idrett i fylket Temadokument Vikingtidssatsning i Vestfold og Telemark, som beskriver fylkeskommunens satsing og prioriteringer på vikingtid frem mot 2024. Å realisere Vikingveien blir den viktigste oppgaven.

En historisk reise for publikum

Vikingveien i daværende Vestfold, fra Borre til Mølen i Larvik, hadde sin spede start gjennom EU-prosjektet The North Sea Trail i perioden 2002–2004. I 2005–2007 ble Vikingveien mer formelt satset på i prosjektet Vikinger i Vestfold. Dette er ikke en fysisk vei, men et konsept som binder sammen kulturmiljøer fra vikingtiden, formidlingssteder, foreninger og lag. Og nå skal det satses skikkelig.

- Målet med Vikingveien er å tilgjengeliggjøre kunnskap og opplevelser på en enhetlig og levende måte. Historiske steder og aktiviteter på strekningen skal sende publikum ut på en historisk reise fra kongens hall på Borre, til reinsdyrjegerens jaktmarker på Hardangervidda, forklarer rådgiver ved Kulturarv i fylkeskommune, Ragnar Orten Lie – som har først temadokumentet i pennen.  

Etter sammenslåingen av Vestfold og Telemark var det naturlig å forlenge Vikingveien til Skien og opp Telemarkskanalen eller Gvarv/Bø/Seljord, til brynesteinsbruddene i Eidsborg - og videre til Skinnarbu. Det kan også bli aktuelt å knytte den til de gamle ferdselsårene over Haukeli, og da kan Vikingveien bli en historisk reiserute gjennom alle vikingtidens økonomiske soner; fra hav til høyfjell.

Fra Eidsborg har det blitt eksportert brynestein siden vikingtiden. Dette er det største bruddet som var i virksomhet helt frem til 1060-tallet (foto:Rune Nordseter) 

Et reiselivs- og samarbeidsprosjekt

I temadokumentet beskrives Vikingveien som et reiselivsprodukt som skal trekke folk til lokaliteter og arrangementer i fylket, og som skal bidra til positive økonomiske ringvirkninger for lokalt næringsliv. Det blir også et omfattende samarbeidsprosjekt, hvor offentlige, frivillige og private aktører vil jobbe tett sammen for å realisere Vikingveien, som vil strekke seg over 18 mil gjennom 12 kommuner.

Foreløpig kart over Vikingveien med veier og transportårer

- For at dette skal bli en suksess, må aktørene kjenne hverandre godt. De må ha unike historier å formidle, og må kunne sette historiene inn i en større sammenheng. Vi trenger aktører som samarbeider og framsnakker hverandre. Vikingveien må også ha felles markedsføring og informasjon ut mot publikum, slik at dette blir et tilgjengelig tilbud for fleste mulig innbyggere og besøkende. Dette blir en viktig oppgave for aktørene som etter hvert skal drifte Vikingveien, sier Orten Lie.

Hovedutvalget ønsker å få utredet hvordan en langsiktig merkevarebygging av Vikingveien best kan ivaretas, og fylkesadministrasjonen vil presentere forslag til dette i en ny sak på et senere tidspunkt.   

- Vi ønsker å få til denne satsingen og utløse det store potensialet i den. Et mål med Vikingveien er at aktørene med lokaliteter langs veien skal få økte besøkstall, og at dette skal resultere i økt besøk på overnattingsteder, restauranter og butikker. Vi mener også at Vikingveien vil bidra til økt frivillig engasjement, og ikke minst styrke kvaliteten på reiselivs- og opplevelsesrelaterte aktiviteter i fylket vårt – også etter vi igjen blir to fylker, sier hovedutvalgsleder Maja Foss Five.

- Vi ønsker å få til denne satsingen, sier hovedutvalgsleder Maja Foss Five. Her ved Saga Oseberg, en fullskalakopi av Osebergskipet, bygget i Tønsberg i 2011-2012 av Stiftelsen Nytt Osebergskip (foto: Terje Gansum)

24 lokaliteter – felles historiefortelling

I temadokumentet pekes det ut 24 lokaliteter og turmål som skal danne infrastrukturen langs Vikingveien. Disse er alt fra museer, til bygdetun, gravfelt, og arkeologiske funnplasser. Noen er allerede veldrevne og beskrives som klare for å inngå i konseptet for Vikingveien, mens andre trenger eksempelvis oppgraderinger av infrastruktur eller kompetanseheving på formidlingsdelen.

- En dårlig opplevelse på én lokalitet, vil svekke helhetsinntrykket av Vikingveien. Derfor er det viktig at vi nå først samler aktørene, for å starte planleggingen av hva som må til for å realisere Vikingveien. Det er de som utgjør de viktigste suksessfaktorene som må til for å utvikle konseptet. Sammen må vi finne en felles overbygning, slik at historiene som skal formidles langs ruta inngår i en helhetlig fortelling og opplevelse. Vi gleder oss til å gå videre med dette lagarbeidet, forteller Ragnar Orten Lie.

Det foregår allerede svært mye aktivitet tilknyttet vikingtid i fylket, som her ved Gildehallen på Midgard i Horten (foto: Rune Nordseter)

De største aktørene vil i tillegg til å delta i utviklingen av konseptet, få sentrale roller i å drifte tilbudet, formidle innholdet og skape aktivitet når Vikingveien er på plass.

Disse er aktørene i Vikingveien:
  • Vestfoldmuseene
  • Oseberg Vikingarv
  • Telemark museum
  • Telemark landbruksselskap
  • Midt-Telemark museum
  • Vest-Telemark museum
  • Hardangervidda Nasjonalparksenter
  • Vikinger i Vestfold og Telemark 

Det blir også flere mindre aktører med ulike roller, som frivillige lag og foreninger. Fylkeskommunen vil koordinere arbeidet, bidra med finansiering og arbeide for å utløse eksterne prosjektmidler, og stå for etablering og videreutvikling av infrastruktur langs Vikingveien (bygg, veier, skilt osv). Flere offentlige, frivillige og kommersielle aktører kan koble seg på Vikingveien dersom lokalitetene deres har relevant faglig innhold og nødvendig regulering, infrastruktur og sertifisering er på plass.

Les "Temadokumentet Vikingstidssatsing i Vestfold og Telemark her" (dokumentet vil få oppdatert layout og bli tilgjengelig på både bokmål og nynorsk)