Nå skal det fikses på Høyjordveien

Denne maskinen, en dypstabiliseringsfres, blir å se på Høyjordveien i tiden fremover. Foto: Frode Malmstrøm

Kraftig maskineri skal utbedre 4050 meter av fylkesvei 312, og det blir redusert framkommelighet mens arbeidet pågår. 

«Vi skal holde veien åpen gjennom hele anleggsperioden, men det blir dårlig framkommelighet og noe ventetid når denne jobben skal gjøres»

- Heidi Næss Midtskogen, ansvarlig for prosjektet hos Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Oppstart 18.mai

I denne omgang er det en strekning på fire kilometer av fylkesvei 312 fra Sjuekrysset mot Vivestad som skal utbedres. 

Det skal freses opp gammel asfalt og tilføres mer pukk før det blir lagt på et nytt asfaltlag som skal ligge i ett til to år. Deretter skal det legges på et lag til.

Arbeidsperioden vil vare fra 18.mai til 19. juni, og i all hovedsak skal arbeidene foregå på dagtid mellom klokka 07.00 og 19.00. Det er Veidekke industri AS som står for de fysiske arbeidene. 

Redusert fremkommelighet

Siden veien ikke blir stengt mens arbeidene pågår, vil det bli manuell dirigering, og det må naturlig nok bli noe ventetid for de som skal komme forbi. Som et alternativ kan vi anbefale å bruke fylkesvei 40 eller 35 som omkjøringsveier.

- Husk at vi gjennomfører denne jobben for at alle som ferdes her, skal få en bedre vei, så vi ber alle trafikantene om å ta hensyn til trafikkdirigentene og arbeiderne. De gjør en jobb for alles sikkerhet og fremkommelighet, avslutter Heidi Næss Midtskogen. 

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

14.05.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05