Hvert tonn teller

Linn Johnsen, leder for Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark
Linn Johnsen, leder for Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark Foto: Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Linn Johnsen

Publisert:

10.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune har satt et mål om at klimagassutslippene i fylket skal reduseres med 60 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009. For å nå dette målet må både næringsliv, industri og akademia bidra.

Dette krever samarbeid, og et av virkemidlene Vestfold og Telemark fylkeskommune har valgt, er Klima- og energinettverket. Nettverket samler disse aktørene rundt bordet og lager nå vår «Grønne løsningsbank».

Grønn løsningsbank

Industrien i Grenland har gjennom sitt klyngearbeid i Industrial Green Tech satt et mål om at de skal bli klimapositive frem mot 2040. Det er ambisiøst, men mulig.  I transportsektoren ser vi at personbilparken og offentlige tjenestebiler elektrifiseres.  I Tønsberg produseres det biogass ved Den Magiske Fabrikken, av matavfall fra 1,2 millioner mennesker og kugjødsel. CO2-en fanges og brukes i drivhus for å dyrke frem tonnevis av klimavennlige tomater. Biogassen brukes blant annet i Askos lastebiler som leverer varer til butikker over hele fylket. Færder energifabrikk er fylkeskommunens flaggskip. Dette er en energiløsning som kombinerer solkraft, energilagring og mikronett. Odds ballklubb har ikke bare mange gode klima-, miljø- og energiprosjekter i egen regi – de skaper dominoeffekt ved å inkludere eget nettverk i sin bærekraftstankegang.

Notodden kommune har benyttet seg av muligheten kommuner og samarbeidspartnere har til å teste fossilfrie anleggsmidler gjennom www.fossilfriemaskiner.no. Skagerak Energi har utviklet et konteinerbatteri, som kan fraktes rundt og brukes der det ikke er nett-tilgang, enten det er i stedet for dieselaggregat på en festival – eller på en anleggsplass. Tønsberg kommune er i ferd med å utvikle et internt «finn.no» for kommunes møbler, og vi ser allerede en gryende interesse for sirkulære løsninger, gjenbruk og rehabilitering av bygg.

Alle disse og flere grønne løsninger skal vi i nettverket jobbe videre med. Vår grønne løsningsbank skal brukes for å få inspirasjon til nye tiltak, og være et utstillingsvindu for grønne løsninger man bør kjenne til. Det beste med vår bank, vil være at det ikke bare er innskuddene man har avkastning av. Faktisk vil vi ha positiv avkastning jo flere som gjør uttak av banken.

Vi må handle nå

FNs klimapanels sjette hovedrapport slår fast at om at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren fremdeles øker. Klimaendringene kan merkes over hele verden. Vi må forvente oss mer ekstremvær og andre konsekvenser i tiden fremover. Klimapanelet er tydelige på at vi så raskt som mulig må komme til netto-nullutslipp.

Fylkets 60 prosents-mål er vår regions bidrag til å nå de globale klimamålene satt i Parisavtalen.

Dersom vi ikke setter i gang utslippskutt i allerede i dag, når vi ikke det globale 1,5-gradersmålet. Heldigvis er det noen lyspunkter. Klimapanelet understreker at alle kutt nytter. De utslippene hver av oss klarer å unngå i dag, vil føre til at konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene reduseres.  Derfor er hvert eneste tiltak som settes i gang, smått eller stort, betydningsfullt!  

Toppledere treffes

Mens de internasjonale klimaforhandlingene i Glasgow ruller og går, møtes topplederne i de mer enn 50 medlemsvirksomhetene i Klima- og energinettverket på Notodden 12. november. Vi skal dele løsninger og erfaringer og snakke om hvordan vi hver for oss - og sammen - kan bidra til å nå både lokale, regionale og nasjonale mål. Tittelen på konferansen er «Hvert tonn teller». For det gjør de, heldigvis!

Linn Johnsen
Leder for Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Innlegget sto på trykk i TA, 10. november 2021

Faksimile Telemarksavisen  (TA), 10. november 2021
Faksimile TA, 10. november 2021

Emneord:

Klima og miljø